Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Kustec na zasedanju Sveta ministrov EU za izobraževanje, mladino in šport v Luksemburgu

do
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se bo 4. in 5. aprila 2022 udeležila zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki bo v okviru francoskega predsedovanja v Luksemburgu.

Po sprejemu prve resolucije o Evropskem modelu športa v času slovenskega predsedstva, ki opredeljuje skupne evropske vrednote, se bodo ministri EU za šport v ponedeljek, 4. aprila 2022, na zasedanju Sveta najprej posvetili razpravi o načinih spodbujanja evropskih vrednot skozi šport in njegovo organizacijo. V okviru razprave bodo ministri naslovili vprašanje, na kakšen način lahko v trenutni situaciji šport kot nosilec evropskih vrednot, ki so razvidne tako v njegovih temeljnih načelih kot v specifičnosti njegove organizacije na evropskem nivoju, prispeva k njihovi zaščiti in izkazovanju solidarnosti z Ukrajino. Sledila bo neformalna razprava ob kosilu o spodbujanju enakosti spolov na področju športa. Poseben poudarek bo na zasedanju dan tudi pomenu športa za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, saj je predviden sprejem Sklepov ministrov EU o športu kot obetavnem vzvodu za preoblikovanje vedenja za trajnostni razvoj.

Sledilo bo zasedanje ministrov EU za izobraževanje, ki se bodo v torek, 5. aprila, najprej sestali na neformalnem srečanju ob zajtrku in razpravljali o naložbah v izobraževanje. V osrednji razpravi pa bodo ministri spregovorili o krepitvi kriznega upravljanja in predvidevanja v evropskem izobraževalnem prostoru. Obe razpravi bosta namenjen temu, kako okrepiti izobraževanje v prihodnje. Predviden pa je tudi sprejem Sklepov ministrov EU o mobilnosti v začetnem in nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju učiteljev ter sveženj visokošolskih pobud: Sklepe Sveta o evropski strategiji za opolnomočenje visokošolskih ustanov v Evropi ter priporočilo Sveta o vzpostavljanju povezav za učinkovito evropsko sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja. Po zasedanju bo sledila razpravo ob kosilu o financiranju pobude Evropskih univerz.

Sočasno s kosilom ministrov za izobraževanje bo 5. aprila potekalo tudi kosilo v okviru EU dialoga z mladimi na temo mobilnosti mladih prostovoljcev za krepitev evropskega državljanstva in pripadnosti EU. Popoldne pa bodo ministri EU za mladino na Svetu predvidoma sprejeli Priporočilo Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev v EU ter Sklepe Sveta o spodbujanju sodelovanja med mladimi kot pospeševalci sprememb za varovanje okolja.