Skoči do osrednje vsebine

Konferenca o vključevanju romskih otrok v vzgojo in izobraževanje

do
V sredo, 23. 3. 2022, bo na daljavo potekala celodnevna otvoritvena konferenca eksperimentalnega projekta Sveta Evrope o vključevanju romskih otrok v vzgojo in izobraževanje z naslovom Romani/Plurilingual Policy Experimentation 2022-2025 (angleško).

Namen triletnega eksperimenta je preizkusiti nove pristope k vključevanju romskih otrok in mladostnikov v izobraževanje in s tem vplivati na dvig njihovega učnega uspeha. Pristopi, ki se bodo preizkušali v projektu, temeljijo na konceptu Sveta Evrope o večjezičnem in medkulturnem izobraževanju.

Partnerica v projektu je tudi Slovenija. V slovenščini se projekt imenuje Vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje: preizkušanje večjezičnih pristopov. Nacionalna koordinatorka projekta je dr. Natalija Komljanc z Zavoda RS za šolstvo, sodelujejo pa štiri slovenske osnovne šole: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci ter Dvojezična osnovna šola Dobrovnik.

Na otvoritveni konferenci bo sodelujoče nagovoril tudi Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.