Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev satelitskih računov za šport

do
Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Za namen spremljanja multiplikativnih učinkov športa in za načrtovanje politik, ki temeljijo na podatkih, so bili oblikovani satelitski računi za šport.

Satelitski računi za šport so način, kako znotraj sistema nacionalnih računov predstaviti vse dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane s športom. Temeljijo na tabelah ponudbe in porabe, ki prikazujejo, kateri proizvodi in storitve se proizvajajo v gospodarstvu, in v katerih dejavnostih, ter kako in kje se ti proizvodi in storitve porabijo.

Omogočajo nam tudi izračun multiplikatorjev, ki nam dajo uvid v to, kolikšen prispevek h gospodarstvu ima vsak vložen evro v šport. Satelitski računi za šport omogočajo oceno ekonomskega učinka organizacije športnih prireditev, tako v fazi načrtovanja kot tudi v fazi zaključnega poročanja.

Slovenija se s tem dokumentom uvršča med države, ki je izdelala tovrstve račune za potrebe športa, kar nam omogoča primerjavo z drugimi državami, kaže prednosti in priložnosti Slovenije na področju športa.

Predstavitev satelitskih računov bo v sredo, 2. marca 2022, ob 10. uri v veliki dvorani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Udeležbo na predstavitvi potrdite na:

  • elektronskem naslovu maja.zlatnar@gov.si ali na telefonski štvilki 01 400 52 49. 

Predstavitev bo možno spremljati tudi na daljavo, preko Zoom ali kanala YouTube