Skoči do osrednje vsebine

Ministrica in državna sekretarja na obisku v Primorsko-notranjski regiji

do
Delovni obisk Vlade Republike Slovenije bo v petek, 11. februarja, v Primorsko-notranjski regiji.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec bo vladni obisk začela že v četrtek, 10. februarja, ko bo ob 14.30 uri obiskala Podružnično osnovno šolo Šmihel v Pivki, ob 16. uri pa bo v Ilirski Bistrici obiskala še Osnovno šolo Dragotina Ketteja.

V petek, 11. februarja, bo ministrica po delovnem posvetu vlade, ki bo v Cerknici, ob 12.30 uri bo obiskala Inštitut za raziskovanje Krasa – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v Postojni, ob 13.30 uri pa Ljudsko univerzo Postojna. Ob 14.20 uri bo ministrica prof. dr. Simona Kustec pred Ljudsko univerzo Postojna (Ljubljanska cesta 2) podala izjavo za medije. Nato bo ministrica ob 14.50 uri obiskala še Vzgojni zavod Planina.

Državni sekretar Damir Orehovec bo v petek, 11. februarja, ob 9. uri obiskal Osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše v Novi vasi (Bloke), ob 10. uri Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja in Vrtec Polhek ter ob 11.45 Mladinski center Postojna. 

Marjan Dolinšek, državni sekretar za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, pa bo v petek, 11. februarja, ob 12. uri obiskal Osnovno šolo Notranjskega odreda Cerknica, ob 13.30 uri Razvojni center Intech-les d. o. o., ob 14.50 uri Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna, ob 18. uri pa se bo udeležil javne tribune, na kateri se Vlada Republike Slovenije sreča z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Inštitut za raziskovanje Krasa – ZRC SAZU v Postojni.

V Primorsko-notranjski regiji delujejo 3 samostojni vrtci, 10 vrtcev, ki so enote osnovne šole, in 2 zasebna vrtca. V vrtce je skupno vključenih 2175 otrok. Delež vključenih v vrtec v tej regiji ne dosega deleža vključenih otrok v vrtce v Sloveniji, kar gre lahko pripisati tudi redkeje poseljeni regiji.

V Primorsko-notranjski regiji deluje 25 osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 5046 učenk in učencev. Šolska mreža je racionalno organizirana, večina šol je dokaj velika, večinoma so tudi zelo dobro opremljene.

Srednješolske programe izvajajo trije zavodi oziroma 3 srednje šole, če štejemo organizacijske in dislocirane enote, in 1 zavod za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Skupno število dijakinj in dijakov, ki se v šolskem letu 2021/2022 šolajo v Primorsko-notranjski regiji je 1073, kar je 1,4 odstotka vpisanih v srednje šole v Republiki Sloveniji. V domači regiji se šola 39,9 odstotka dijakinj in dijakov, 38,9 odstotka pa v Osrednjeslovenski in 10 odstotkov v Obalno-kraški regiji.

V Primorsko-notranjski regiji deluje ena javna višja strokovna šola, to je Višja strokovna šola Postojna, ki deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna od leta 2003, ko so začeli izvajati izobraževanje za program Poslovni sekretar. Leta 2006 se mu je pridružil program Strojništvo, v jeseni 2009 pa so vpisali prvo generacijo programa Gozdarstvo in lovstvo. Skupno te tri programe obiskuje 247 študentk in študentov.

Izvajalci izobraževanja odraslih v regiji so tako javne organizacije (ljudska univerza, srednje šole) kot tudi zasebne organizacije. Programi osnovne šole za odrasle so v celoti financirani iz integralnega proračuna. Nacionalne poklicne kvalifikacije in neformalni izobraževalni programi za odrasle pa so za udeležence brezplačni, saj so večinoma financirani s sredstvi Evropskega socialnega  sklada. V programe izobraževanja odraslih je vključenih 258 udeleženk in udeležencev.