Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja

Antalya, Turčija
Turčija bo gostila 22. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja s protokoli (COP 22), ki poteka redno na dve leti.

COP 22 bo obeležilo 45 let okoljske vsestranskosti in regionalne solidarnosti v okviru Barcelonske konvencije in njenih protokolov. Slovenija bo kot predsedujoča država Svetu EU skupaj z Evropsko komisijo zastopala EU in njene članice ter vodila usklajevanja stališč držav članic EU. Slovenija je država pogodbenica Barcelonske konvencije.

Pomembne teme zasedanja bodo sprejetje ambiciozno zastavljene Srednjeročne strategije Okoljskega programa Združenih narodov, Akcijski načrt za Mediteran (UNEP/MAP) za obdobje 2022–2027 in sprejetje Strateškega akcijskega programa za ohranjanje biotske raznovrstnosti po letu 2020 (SAP BIO) ter razglasitev celotnega Sredozemlja za območje nadzora nad emisijami žveplovih oksidov (MED SOx ECA). Na ministrskem zasedanju, ki bo predvidoma 9. decembra, je predvideno sprejetje Ministrske deklaracije za Sredozemlje.

Slovenija je predlagala kandidaturo za izvedbo naslednjega, 23. zasedanja pogodbenic konvencije COP23, ki bo potekalo decembra 2023.

Več informacij o COP 22 na spletu UNEP