Skoči do osrednje vsebine

Generalne skupščina Mreže Evropske unije za izvajanje in izvrševanje okoljskega prava - IMPEL

do
spletna konferenca
Slovenija bo 7. in 8. decembra, v sklopu predsedovanja Svetu Evropske unije gostila Generalno skupščino organizacije IMPEL, katere član je tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
Konferenčno omizje z udeleženci skupščine

Konferenčno omizje z udeleženci skupščine

Dan pred generalno skupščino bo potekal še sestanek nacionalnih koordinatorjev, to je članov generalne skupščine, ki jih imenujejo države članice organizacije IMPEL. Trenutno je v organizacijo vključenih 55 okoljskih organizacij iz 36 držav (poleg držav članic EU še države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) brez Liechtensteina, Velike Britanije, Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije in Turčije).

Generalna skupščina je najvišji organ IMPEL organizacije, ki določa politiko dela organizacije, proračun, program dela, izvedbo projektov ter potrjuje poročila o zaključenih projektih. Tokratna  generalna skupščina bo dvaindvajseta in tretja zaporedna, ki bo zaradi pandemije COVID19 izvedena v online obliki. Glavni poudarki bodo volitve vodje in dveh pomočnikov vodje organizacije, sprememba statuta organizacije in posodobitve internih pravil, pregled dela v letu 2020 po ekspertnih skupinah, potrjevanje končnih poročil zaključenih projektov ter predstavitev večletnega strateškega programa za obdobje 2022 – 2025. Del generalne skupščine pa bo namenjen tudi predstavitvi dela partnerskih organizacij (evropskega foruma sodnikov za okolje – EUFJE, evropske mreže tožilcev za okolje – ENPE ter mreže evropskih organov kazenskega pregona – EnviCrimeNet).