Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Izvršnega odbora Konvencije o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje

Ženeva, Švica
V času slovenskega predsedovanja Svetu EU bo v Ženevi v hibridni obliki potekalo 41. zasedanje Izvršnega odbora Konvencije o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP) vključno z njenimi protokoli.

Konvencija vzpostavlja sistem, ki vladam omogoča, da sodelujejo s ciljem zaščititi zdravje in okolje pred onesnaževanjem zraka, ki bi lahko prizadelo več držav. Skladno s tem so se pogodbenice zavezale, da bodo sodelovale pri omejevanju, postopnem preprečevanju in zmanjšanju njihovih emisij onesnaževal zraka. Na tokratnem zasedanju bo opravljen pregled izvajanja delovnega načrta 2020-2021, priprava osnutka za obdobje 2022-2023 ter seznanitev s finančnimi sredstvi potrebnih za izvajanje konvencije. Pomemben del zasedanja bo namenjen tudi pregledu učinkovitosti Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona. Slovenija bo v okviru zasedanja vodila in koordinirala usklajevanja stališč držav članic EU.