Skoči do osrednje vsebine

Novinarska konferenca ministra mag. Vizjaka – Zakon o varstvu okolja

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak bo na spletni novinarski konferenci, skupaj z državno sekretarko dr. Metko Gorišek, predstavil ključno vsebino novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).

Zakon je temeljni sistemski predpis, ki na horizontalen način ureja pravne institute oziroma ukrepe varstva okolja. Zakon ima štirinajst vsebinskih poglavij. Med novostmi velja izpostaviti zlasti obsežnejši sklop določb, ki so namenjene ravnanju z odpadki, vključno z urejanjem instituta proizvajalčeve razširjene odgovornosti; spremenjena določila o presoji vplivov na okolje in izdaji okoljevarstvenih dovoljenj, vključno s konceptualno drugačnim pogledom na vlogo (zainteresirane) javnosti;  nekoliko spremenjeno ureditev gospodarskih javnih služb varstva okolja; poenostavitev postopkov Eko sklada ter okrepitev določb o inšpekcijskem in naravovarstvenem nadzoru.

Konferenco lahko spremljate prek sistema Webex na tem naslovu (Meeting number (access code): 2743 588 7884; Meeting password: frRe9ZacC27).