Skoči do osrednje vsebine

41. seja Stalnega odbora Bernske konvencije

do
V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU bo prek spleta potekalo zasedanje 41. seje Stalnega odbora Bernske konvencije.

Glavni cilj te mednarodne pogodbe, ene prvih na področju varstva narave (1979), je ohranjanje evropskega rastlinstva in živalstva, vključno z varovanjem življenjskega prostora. Na letošnjem zasedanju bo posebna skrb posvečena dolgoročnemu in stabilnemu financiranju dejavnosti konvencije, pregledu napredka na področjih: ekološko omrežje Emerald, nelegalni lov ptic in invazivne tujerodne vrste. Obravnavali bodo tudi vrsto dosjejev dejanskih ali možnih kršitev konvencije ter za te primere sprejeli priporočila. Slovenija bo kot država predsedujoča Svetu EU usklajevala nastopanje EU držav članic.