Skoči do osrednje vsebine

Teden programa Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) 2021

do
V okviru programa sodelovanja ESPON in v sodelovanju s slovenskim predsedovanjem Svetu EU bo potekal teden programa ESPON. Osrednja dogodka sta posvet o novem programu ESPON 2030 ter ESPON seminar. Tokrat bo v luči ukrepov, sprejetih v zvezi z omejevanjem COVID, v celoti potekal preko spleta.

Na osrednjem dogodku programa sodelovanja ESPON so vsako leto predstavljena spoznanja in najnovejše informacije v zvezi s prostorskim razvojem v EU. Cilj dogodka je spodbuditi razpravo o prostorskih usmeritvah in o aktualnih razvojnih temah, povezanih z oblikovanjem kohezijske politike ter politikami prostorskega in urbanega razvoja.

Eden ključnih poudarkov letošnjega seminarja bo predstavitev novega programa sodelovanja ESPON 2030 in uradni začetek procesa posvetovanja z namenom opredelitve ključnih tematskih področij. Udeleženci bodo tako imeli možnost aktivno sodelovati pri oblikovanju osrednjih aktivnosti programa v naslednjem desetletju, ki bodo zajemale naslednja prioritetna področja:

  • Zorni kot vseh ljudi in krajev;
  • Podnebno nevtralni teritoriji;
  • Upravljanje novih geografij;
  • Na krize odporna območja.

Osrednja tema letošnjega seminarja ESPON bo kakovost življenja (Quality of Life for territorial and citizen-centric policies). V razpravi bodo udeleženci dobili vpogled v aktualne raziskave in politike na to temo, ki postaja vse pomembnejši cilj oblikovalcev politik različnih ravni, ob prizadevanju vključiti prebivalce v politični proces. Kako lahko kazalci kakovosti življenja dopolnijo ekonomske in socialne pri presojanju teritorialnega razvoja? Kako lahko vključevanje koncepta kakovosti življenja v ključne politike prispeva k zmanjševanju neenakosti in škodljivih okoljskih vplivov? V obdobju pandemije kovid-19 so tovrstna vprašanja še toliko bolj relevantna. Na seminarju ESPON bo v okviru najnovejših študij predstavljena metodologija ocenjevanja kakovosti življenja skozi prizmo konkretnih krajev in ob upoštevanju potreb njihovih prebivalcev.

Med tednom programa ESPON bodo izšli:

  • november: nova izdaja ESPON revije TerritoriALL, ki se osredotoča na prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju teritorialne kohezije, na najnovejše ESPON raziskave in program ESPON 2030;
  • november: povzetek ESPON raziskave o kakovosti življenja;
  • december: nov Atlas z več kazalniki za opis kakovosti življenja v Sloveniji in sosednjih regijah;
  • 2. december: niz spletnih delavnic v zvezi z najnovejšimi ESPON raziskavami

Več informacij in registracija na dogodek na spletu ESPON