Skoči do osrednje vsebine

Neformalno srečanje vodnih in morskih direktorjev

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU bo prek spleta potekalo redno polletno neformalno srečanje vodnih in morskih direktorjev.

Sestanka se poleg Evropske komisije, vodnih in morskih direktorjev držav članic EU ter njihovih ožjih sodelavcev udeležujejo tudi predstavniki več drugih evropskih držav, Evropske okoljske agencije (EEA) ter nekaterih drugih organizacij. Udeležence bo uvodoma nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek.

Sestanek bo namenjen pregledu stanja in aktivnosti ter izmenjavi mnenj glede aktualnih vsebin na področju vodnih politik. Na srečanju bodo obravnavane zlasti naslednje vsebine: stanje in aktivnosti glede vrednotenja Okvirne direktive o morski strategiji ter Direktive o upravljanju kakovosti kopalnih voda, osnutek akcijskega načrta za ribištvo in morske ekosisteme, glede nacionalnih sistemov zagotavljanja skladnosti za učinkovito izvajanje evropske vodne zakonodaje, predstavljen bo osnutek poročila EEA glede vodnih virov v Evropi in soočanja z vodnim stresom ter glede delovnega programa za implementacijo Vodne direktive za naslednje obdobje. V sklepnem delu srečanja bo podana informacija glede priprave načrtov upravljanja voda, načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti ter načrtov upravljanja z morskim okoljem. Slovenija, kot predsedujoča država, bo poleg koordinacije samega srečanja predstavila tudi možnosti uporabe vesoljskih tehnologij za načrtovanje in upravljanje povodij in morskega okolja.