Skoči do osrednje vsebine

Srečanje direktorjev EU za naravo in biodiverziteto

do
V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU bo potekalo redno polletno srečanje direktorjev EU za naravo in biodiverziteto.

Srečanje bo namenjeno obravnavi Strategije Biotske raznovrstnosti 2030, zlasti izvajanju ukrepov s strani Evropske komisije in držav članic ter njihovemu prispevku k doseganju ciljev in zagotavljanju EU financiranja za njeno izvajanje. Poleg tega bodo predstavniki držav članic EU in mednarodnih organizacij s področja ohranjanje narave obravnavali vlogo divjih opraševalcev ter njihovo varstvo, katere pobudnica na svetovni ravni je bila Slovenija ter razpravljali o doseganju ciljev nove EU Strategije za gozdove z vidika biotske raznovrstnosti.