Skoči do osrednje vsebine

Čezmejne vode in mokrišča: od blaženja do prilagajanja podnebnim spremembam

do
Glasgow
Ob 12.00 (po slovenskem času) bo minister mag. Andrej Vizjak nagovoril udeležence na hibridnem dogodku, ki ga organizira Slovenija v okviru Vodnega paviljona.

Paviljon je  prvič postavljen ob zasedanju konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) v Glasgowu, Združenem Kraljestvu. Paviljon organizira Mednarodni Stockholmski inštitut za vode (SIWI) v sodelovanju s številnimi partnerji. Namen dogodka je izpostaviti čezmejno sodelovanje pri ukrepanju, upravljanju, ohranjanju in rabi vodnih virov in mokrišč ter izpostaviti primer Unescovega 5-državnega biosfernega območja kot vzorčni okvir za doseganje okoljskih ciljev na regionalni in globalni ravni. To območje, ki se razteza od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije ter obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je največje rečno biosferno območje v Evropi. Dogodek bo moderirala  Katja Vrtovec z  Ministrstvo za okolje in prostor, sodelovali pa bodo še Aleksander Koren, Zavod RS za varstvo narave, Martha Roja Urrego, Generalnasekretarka Ramsarske Konvencije  Karin Zaunberger,  Evropska Komisija,Direktorat za okolje Jane Madgwick, CEO, Wetlands International in LilianNygaea, Transboundary work in the Nile river Basin. Dogodek poteka v angleškem jeziku. 

 

Več informacij o paviljonu in povezave na hibridne dogodke

Več informacij o slovenskem dogodku v angleškem jeziku 

Grafični prikaz biosfernega območja Mura, Drava, Donava

Grafični prikaz biosfernega območja | Avtor Source by WWF