Skoči do osrednje vsebine

Sestanek generalnih direktorjev za področje teritorialne kohezije

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU bo preko spleta potekal redni polletni sestanek generalnih direktorjev, pristojnih za teritorialno kohezijo držav članic EU.

Sestanek bo namenjen obravnavi krepitve komuniciranja ciljev in prioritet Teriotorialne agende 2030 in pilotnih aktivnosti za njeno izvajanje. V okviru vsebinske razprave bo poudarjena vloga kakovosti življenja pri odločanju o prostorskem razvoju. Teritorialna agenda 2030 poudarja pomen strateškega prostorskega načrtovanja in določa njegovo usmeritev ter poziva h krepitvi prostorske razsežnosti sektorskih politik na vseh ravneh upravljanja. Cilj agende je prispevati k trajnostnemu razvoju vseh krajev in vzpostavljanju zelene in pravične ter povezane Evrope.