Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna konferenca Vsi kraji so pomembni

Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, Maribor
Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije organizirajo .konferenco z naslovom "Vsi kraji so pomembni""- Teritorialna agenda v praksi, ki bo potekala v živo 29. septembra 2021 v Mariboru.

Na konferenci si bodo udeleženci prizadevali obogatiti razpravo  o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in prispevati k vključitvi Teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh. Teritorialna agenda 2030, ki so jo ministri, pristojni za prostorski razvoj in teritorialno kohezijo sprejeli decembra 2020, predstavlja dogovor o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju teritorialne kohezije. Poudarja pomen kakovosti življenja kot osnovnega cilja javnih politik. Dostop do javnih storitev in njihova kakovost, svoboda gibanja, zdravo, odporno, visokokakovostno grajeno okolje, kakovost zraka, tal in vode ter narava, krajina in kulturna dediščina prispevajo h kakovosti življenja na posameznih področjih. 

Lokacija: Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, Maribor

 Več informacij  o konferenci in prijava