Skoči do osrednje vsebine

Razstava Čar lesa in Dnevi slovenskega lesarstva 2021

Vabimo vas na Razstavo Čar lesa in Dneve slovenskega lesarstva, niz dogodkov s področja lesno-predelovalne panoge, ki se bodo odvijali med 7. in 16. junijem 2021 v Ljubljani.

Namen dogodka je ozaveščanje potrošnikov in strokovne javnosti o trajnostnem pomenu lesno-predelovalne industrije in uporabe lesnih izdelkov. V nadaljevanju objavljamo program dogodkov, ki se bodo odvijali 8., 9. in 16. junija 2021 in na katere se lahko prijavite.

Program

Torek, 8. junij 2021, Cankarjev dom, Ljubljana

Slavnostno odprtje 13. promocijske razstave Čar lesa in Dnevov slovenskega lesarstva

10:00 – 10:35 | Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • prof. dr. Franc Pohleven, organizator razstave Čar lesa
 • Andrej Čuš, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dogodek povezuje: Petra Drobne

Kulturno umetniška točka: violinistka Anja Bukovec

10:35 | Uradno odprtje in ogled razstave

Razstava Čar lesa bo na ogled širši javnosti med 7. in 11. junijem 2021 v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Strokovni posvet Kakovost, varnost in okoljske prednosti lesnih izdelkov

12:00 – 12:20 | Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT

12:20 – 14:15 | Predavanja

 • Okoljski vidiki rabe lesa
  Prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta
 • Konstrukcijski elementi iz lepljenega lesa
  Prof. dr. Milan Šernek, Biotehniška fakulteta
 • Ali je zaščita lesa potrebna?
  Prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta
 • Površinska obdelava lesa in kakovost ter varnost izdelkov
  Prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta
 • Higienska ustreznost lesa kot materiala za stik z živili
  Doc. dr. Rok Fink, Zdravstvena fakulteta
 • Zakaj se lesena gradnja dobro obnaša pri potresu?
  Doc. dr. Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE
 • Testiranje pohištva: priložnost ali nuja proizvajalcev?
  Tomaž Kušar, Biotehniška fakulteta
 • CE oznaka konstrukcijskega lesa, z izjavo o lastnostih, zagotavlja kakovost in varnost izdelka
  Nace Kregar, Bureau Veritas d. o. o.

14:15 – 14:45 | Strokovna diskusija, razprava in odgovori predavateljev na zastavljena vprašanja

Moderator: Boštjan Romih

Sreda, 9. junij 2021, Cankarjev dom, Ljubljana

2. Dan slovenskega lesarstva 2021

10:00 – 10:30 | Uvodni nagovori

 • Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT
 • Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10:30 – 11:15 | Uvodna predavanja (3x 15 min)

 • Perspektive in izzivi evropske lesne industrije, Obnovitveni val, novi evropski Bauhaus

Paul Brannen, CEI Bois, Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije, bivši Evropski poslanec

 • Ključni izzivi evropskega pohištvenega sektorja - krožno gospodarstvo, pobuda za trajnostne izdelke, razširjena odgovornost proizvajalcev

Gabriella Kemendi, EFIC, Konfederacija evropske pohištvene industrije

 • Predstavitev študije podnebnega svežnja »Fit for 55« - Potenciali izrabe naravnih virov pri doseganju podnebnih ciljev

Elvi Rwankuba, Deloitte Svetovanje d. o. o.

11:15 – 12:30 | Okrogla miza »Priložnosti lesne industrije  - Zeleni dogovor in načrt za okrevanje in odpornost«

 • Ajda Cuderman, državna sekretarka za področje malega gospodarstva, podjetništva in obrti
 • Dr. Metka Gorišek, državna sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor
 • Anton Harej, državni sekretar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Predstavnik Ministrstva za javno upravo
 • Igor Gasparič, Jelovica d. o. o.
 • Predstavnik pohištvene industrije

Moderator okrogle mize: Dr. Črtomir Tavzes

12:30 – 12:45 | Odmor

12:45 – 13:45 | 1. sklop predavanj »Pohištveni sektor«

 • Finančne spodbude za razvoj lesno predelovalne panoge

Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Menedžment lesnih podjetij

Prof. dr. Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn

 • Laboratorij za preskušanje pohištva

Tomaž Kušar, Biotehniška fakulteta in Društvo lesarjev Slovenije

 • Oblikovanje v pohištveni industriji

Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije

 • Sodobne prakse uvajanja zelenega oblikovanja in digitalizacije v lesnem sektorju

Matej Feguš, Donar d. o. o., primer eko dizajna, sodelovanja s kreativnim sektorjem

Denis Stepančič, Podgorje d. o. o., digitalizacija poslovanja in razvoj produktov

13:45 – 14:00 | Odmor

14:00 – 15:20 | 2. sklop predavanj »Lesena gradnja«

 • Pomen zdravega grajenega okolja

Prof. dr. Andreja Kutnar, Innorenew COE

 • Razvoj lesnih kompozitov

Izr. prof. dr. Sergej Medved, Biotehniška fakulteta

 • Z znanjem do požarno varnih visokih lesenih stavb

Prof. dr. Tomaž Hozjan, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 • Uvajanje LEVELs v Sloveniji ter vloga gradnje z lesom

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

 • Demonstracijski projekt pametne lesene večnadstropne stavbe

Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo Slovenije, strokovni vodja SRIP PSiDL

 • Primeri dobre prakse lesene gradnje v Sloveniji

Peter Podplatnik, Marles Hiše, modularne bivanjske enote, adaptacija bivanjskih enot na korona krizo,

Boštjan Kralj, Lumar montažne hiše

Robert Klun, arhitekt, Slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo Dubaj

15:20 – 16:00 | Odmor

16:00 – 17:00 | Podelitev nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021

Voditelj dogodka: Boštjan Romih

Vzporedne aktivnosti

10.30 - 12.30 | Predavanje za člane Sekcije lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

12.30 - 14.00 | Mednarodna virtualna poslovna srečanja na področju pohištva in lesene gradnje ter opreme

Sreda, 16. junij 2021, dvorana A, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

9. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja 2021

11:00 – 11:15 | Pozdravni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, MGRT
 • Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Prof. dr. Marko Petrič, Biotehniška fakulteta

11:15 – 12:00 | Predstavitve projektov

 • Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizkoogljično družbo

Prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta

 • Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva

Dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije

 • Leseni kompozitni nosilci iz odpadnih materialov proizvodnje montažnih objektov

Dr. Meta Kržan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

 • ALLVIEW Erasmus+, Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector

Doc. dr. Jože Kropivšek, Biotehniška fakulteta

12:00 – 12:10 | Odmor

12:10 – 12:40 | Primeri dobre prakse iz podjetij

 • Barbara Šubic, M Sora d. d., uvajanje krožne ekonomije
 • Matija Cankar, Xlab d. o. o., digitalizacija na področju uporabe podatkov iz monitoringa lesnih produktov
 • Davor Noč, Doors d. o. o., digitalna transformacija poslovanja

12:45 – 13:45 | Okrogla miza »Izzivi razvoja gozdno-lesnega sektorja v luči dvojne tranzicije ter priložnosti domačega in EU sofinanciranja«

 • Prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta
 • Doc. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije
 • Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo
 • Igor Milavec, GZS Združenje lesne in pohištvene industrije in SRIP PSiDL
 • Velko Gortnar, Alples d. d.
 • Bart Stegeman, strokovnjak za krožno gospodarstvo in trajnostni dizajn

Dogodek in diskusijo bo moderiral dr. Aleš Ugovšek, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS.

13:45 | Zaključek dogodka

Prijava

 • Za udeležbo na dogodku 8. junija 2021 (Strokovni posvet) se prijavite na strani Cankarjevega doma.
 • Za udeležbo na dogodku 9. junija 2021 (Dan slovenskega lesarstva) se prijavite na Podjetniškem portalu SPIRIT Slovenija.
 • Za udeležbo na dogodku 16. junija 2021 (Razvojni dan) se prijavite na strani GZS.

Prijavite se lahko do dneva pred dogodkom, ki se ga nameravate udeležiti, in sicer do 12. ure.

Organizator si pridržuje pravico k spremembi programa. Dogodki bodo izvedeni ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi in navodili vezanimi na epidemijo covid-19. 

Vljudno vabljeni!

 • Program Dnevov slovenskega lesarstva

  Z Javno agencijo SPIRIT Slovenija med 7. in 16. junijem 2021 organiziramo Dneve slovenskega lesarstva. Gre za vrsto dogodkov s področja lesno-predelovalne panoge, ki bodo v luči ugodnejše epidemiološke slike letos potekali v živo v Ljubljani.
  Predstavitve | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo