Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak si bo ogledal zadrževalnik Veliki potok - Izboljševanje poplavne varnosti

Veliki potok, Grosuplje
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si bo ob svetovnem dnevu voda ogledal potek del gradnje dolgo pričakovanega zadrževalnika Veliki potok (Občina Grosuplje).

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila z namenom opozoriti svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.

Ministrstvo za okolje in prostor med drugim veliko pozornost namenja izboljševanju upravljanja z vodami. V zavedanju odgovornost za varnost ljudi za zmanjševanje poplavne ogroženosti v vseh porečjih v Sloveniji MOP namenja kar dvakrat več finančnih sredstev za redno vzdrževanje vodotokov.

V obdobju 2021-27 MOP namerava iz sredstev kohezijskega sklada, sredstev Načrta za okrevanje in odpornost ter iz Sklada za vode letno nameniti dva krat več sredstev za ta namen kot doslej. Pomembno je sodelovanje med MOP in občinami, skupno upravljanje ukrepov z občinami pomeni optimizacijo rešitev, saj so prilagojene lokalnemu okolju.

Prav investicija za poplavno varnost Grosuplja je vzorčen primer takega sodelovanja.           

Dolgo pričakovana gradnja zadrževalnika Veliki potok intenzivno poteka. S projektom izgradnje zadrževalnika Veliki potok se bo izboljšala poplavna varnost Grosupeljsko-Radenskega polja, še posebej poseljenega dela Grosuplja ob Grosupeljščici med avto-cesto in železniško progo.

Zadrževalnik Veliki potok je predviden kot prva faza izvedbe ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja, sledi še ureditev potoka Grosupeljščice kot druge faze projekta, s čemer bo poplavna ureditev Grosuplja v celoti urejena

 

Lokacija

Do lokacije objekta/gradbišča se pride po AC A2, izvoz Grosuplje-Hotel (Bivši Kongo, sedaj Admiral), nato v rondoju pri tretjem izvozu zavijemo proti naselju Polica (Ljubljanska cesta), nadaljujemo po prednostni cesti skozi naselje Mala Stara vas, Velika stara vas, vse do konca naselja Velika Stara vas, kjer je na levi strani gradbiščni kontejner. Referenčni objekt za navigacijo je stanovanjska hiša z naslovom Velika Stara vas 17, Grosuplje.