Skoči do osrednje vsebine

Zaključni dogodek ob izvajanju projektov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020

do
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v obdobju 2016-2020 iz sredstev Evropskega socialnega sklada sofinanciralo izvedbo operacij Po kreativni poti do znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), v izvajanju Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Vse zainteresirane deležnike vabimo na spletno predstavitev rezultatov zaključne evalvacije izvajanje obeh projektov. 

Operaciji za ministrstvo, celoten visokošolski sistem, v projektne aktivnosti vključene študente, pedagoške mentorje, kot tudi za vključene partnerje iz delovnega okolja (gospodarstvo in negospodarstvo ter neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), pomenita pomembno dodano vrednost pri pridobivanju praktičnih znanj, izkušenj in kompetenc vključenih študentov za vključitev na trg dela. Z izvajanjem projektov PKP in ŠIPK je omogočeno ustvarjanje pogojev za lažji prehod mladih na trg dela po zaključku študija, kot eden izmed temeljnih ciljev operacije oziroma projektov PKP in ŠIPK. Mnogim vključenim študentom sodelovanje v projektih PKP in ŠIPK že v času študija omogoča različne oblike sodelovanja s partnerji iz delovnega okolja in hkrati pomeni pomembno referenco za vključitev v delovno okolje po zaključku študija, saj izkušnje v sodelovanju PKP in ŠIPK projektov študentom omogočajo, da pridobijo tako splošne, kot poklicno specifične kompetence. Sodelujoči partnerji iz delovnega okolja pa preko projektov PKP in ŠIPK prepoznajo potencial(n)e zaposlene.

Operacija oziroma projekti so ciljno usmerjeni tudi v krepitev povezovanja visokošolskega sistema z vključenimi partnerji iz delovnega okolja, kar je v projektih PKP in ŠIPK prispevalo k izmenjavi mnenj, izkušenj in dobrih praks o morebitnih prilagoditvah, izboljšavah, tako študijskih programov ter o dejanskih potrebah po znanjih, veščinah in kompetencah za večjo skladnost s potrebami delovnega okolja. Ob partnerskem sodelovanju v projektne skupine vključenih udeležencev, je bilo izvedenih preko tisoč vsebinsko različnih projektov, ki obravnavajo aktualno problematiko in izzive v družbi, pri čemer so projektne skupine vključevale študente iz različnih študijskih področij.

Vabilo in dodatne informacije o dogodku so dostopne na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.