Skoči do osrednje vsebine

Izobraževalni seminar pred prvim razpisom na podlagi novega Pridružitvenega sporazuma z Evropsko vesoljsko agencijo

do
Spletni seminar preko Webex
28. januarja 2021 bo v obliki videokonference potekal izobraževalni seminar pred prvim razpisom v okviru Requesting Party Activity (RPA) na podlagi novega Pridružitvenega sporazuma z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA).

Instrument Requesting Party Activity (RPA) je namenjen slovenskim podjetjem na podlagi nadgrajenega Pridružitvenega sporazuma z ESA, ki je stopil v veljavo decembra 2020. S pomočjo tega programa ESA pomaga članicam, da razvijejo kompetence, na osnovi katerih se članica odloči za vključitev v nove izbirne programe. Gre za orodje za pomoč razvoja znanosti na izbranih področjih ter tudi za razvoj ustreznih kadrov. S pomočjo RPA se razvijajo kompetence, zmogljivosti in izkušnje, ki državi članici omogočajo dosego dolgoročnih ciljev na področju vesolja, kot na primer polnopravno članstvo v ESA in krepitev vesoljskega sektorja.

Razpisi v okviru RPA se izvajajo in spremljajo v skladu s pravili RPA, o njih pa odloča Svet RPA. Gre za odprt razpis za slovenska podjetja za dogovorjena področja. Pred objavo razpisa ESA organizira tudi predstavitveni seminar.

Predhodna prijava na spletni seminar ni potrebna, povezava do dogodka je sledeča:

Join Webex Meeting 

Meeting number (access code): 175 943 4367
Meeting password: aRwEhJ4Y94g

Global call-in numbers:

Okvirni dnevni red:

9.30 - 9.45: Uvod in predstavitev RPA programa

9.45 - 11.00: Briefing - 1. del - vsebina razpisa (ITT - Invitation To Tender paket), proces ocenjevanja, časovnica

11.00 - 11.15: Odmor za kavo

11.15 - 12.30: Briefing - 2. del: Kako napisati dobro prijavo

12.30 - 13.00: Q & A

14.00 – 18.00: Bilateralna srečanja (potrebna predhodna prijava)

Bilateralna srečanja zainteresiranih podjetij in institucij s predstavniki ESA

Tema pogovorov so konkretna vprašanja, vezana na sam razpis - 15 minut za vsako podjetje / institucijo. Predhodne prijave pošljite na naslov metka.urbas@gov.si do 20. 1. 2021. Prijava mora biti v angleščini in vsebovati ime podjetja, kontaktno osebo, email in teme za pogovor. 

V primeru, da je podjetje zainteresirano le za splošen pogovor z ESA o možnostih sodelovanja, bo to možno na podlagi izraženega interesa v drugem terminu.