Skoči do osrednje vsebine

Seja Strokovnega sveta za splošno izobraževanje

Na daljavo
211. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje bo potekala na daljavo preko MS Teams aplikacije.

Predlog dnevnega reda:

 • sprejem zapisnikov 209. in 210. seje;
 • potrjevanje učbenikov;
 • priznavanje vsebin ravnateljskega izpita;
 • predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje  izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva;
 • predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli;
 • predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom;
 • predlog prednostnih tem za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22;
 • predlog prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja;
 • predlog prenovljenega  izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja;
 • letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2019/20;
 • letno poročilo o splošni maturi 2020;
 • program za vodenje socialno varstvenega zavoda;
 • razno.

Vabilo