Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev Osnutka Dolgoročne podnebne strategije do 2050 Strateškemu svetu za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije

GZS (dvorana A), Dimičeva ulica 13, Ljubljana
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se bo udeležil predstavitve Osnutka Dolgoročne podnebne strategije do 2050 na 4. seji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je v javni obravnavi do vključno 30. septembra 2020.

Ministrstvo je osnutek pripravilo na osnovi zavez Pariškega sporazuma, Okvirja dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/1999).

Vizija strategije je, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti, lokalno pridelani zdravi hrani.

            Več informacij o dogodku in prijava na spremljanje spletne predstavitve

Iskalnik