Skoči do osrednje vsebine

Spletni regionalni posvet o odprti znanosti

UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vabimo k udeležbi na posvetu o odprti znanosti. 

Posvet bo potekal na platformi Zoom v angleškem in ruskem jeziku. 

Odprta znanost je krovni izraz za prizadevanja, da bi bili vsi vidiki znanosti in znanja javno dostopni vsem. Pandemija Covid-19 kaže na potrebo po izmenjavi znanstvenih informacij za nadzor trenutne pandemije in preprečevanje prihodnjih. Kljub temu, da so znanstveniki v mnogih državah sprejeli izziv, še vedno manjka usklajeno razumevanje pomena, priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Zato so Republika Slovenija in več kot 190 drugih držav novembra 2019 naložili Unescu (vodilni organizaciji Združenih narodov z znanstvenim mandatom), da razvije mednarodnopravni instrument za določanje standardov v obliki UNESCO priporočila o odprti znanosti.

Spletni posvet je del niza regionalnih posvetovanj, katerih cilj je oblikovanje globalnega konsenza o odprti znanosti. Zagotavlja platformo za sprejem prispevkov vzhodnoevropskih znanstvenikov, financerjev znanosti, oblikovalcev politik, inovatorjev, založnikov in drugih zainteresiranih posameznikov k osnutku besedila UNESCO priporočila o odprti znanosti.

Udeleženci bodo delili in obravnavali pridobljena spoznanja in izkušnje vseh regionalnih zainteresiranih deležnikov o razvoju in izvajanju strategij, politik in drugih pobud za odprto znanost ob poznavanju ključnih izzivov in zahtevanih infrastruktur za odprto znanost s predlogi, kako jih premagati, pa tudi področja za mednarodno sodelovanje in mreženje za globalni napredek pri odprti znanosti. Več informacij je na voljo v priloženem idejnem konceptu.

Iskalnik