Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na 105. sejo Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih

do
V sredo, 23. septembra 2017, ob 13. uri bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 105. seja Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Predlog dnevnega reda:

  1. Konstituiranje Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih
  2. Imenovanje delovnih komisij Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih
  3. Sprejem zapisnika 104. seje Strokovnega sveta (z dne 5.6.2020)
  4. Seznanitev z letnim maturitetnim poročilom o poklicni maturi 2019
  5. Seznanitev s poročilom o delu na področju mojstrskih izpitov v letu 2019
  6. Seznanitev s poročilom o delu Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2019
  7. Razno