Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev osnutka prvega slovenskega Pomorskega prostorskega načrta Slovenije in izhodišč za pripravo Okoljskega poročila

Občina Izola, Kristanov trg 1, Izola
Generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi Bangiev bo nagovoril udeležence predstavitve delovnega osnutka prvega slovenskega Pomorskega prostorskega načrta Slovenije (PPN) in osnutek Izhodišč za pripravo Okoljskega poročila za PPN. Predstavitvi bo sledila obravnava ključnih odprtih vprašanj.

Na podlagi EU direktive o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (2014/89/EU; direktiva PPN) je Slovenija kot država članica, ki ima tudi morje, dolžna vzpostaviti postopek pomorskega prostorskega načrtovanja, na podlagi katerega bo pripravila in sprejela konkreten PPN ter ga do marca 2021 posredovala Evropski komisiji. Gre za prvi tak prostorski načrt v praksi, postopek njegove priprave določa Zakon o urejanju prostora, sprejme ga Vlada RS z uredbo kot akcijski program za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije na morju.

Objava na Prostorsko informacijskem sistemu

Zaprto za javnost. Javna razprava se bo odvijala predvidoma jeseni.