Skoči do osrednje vsebine

UNESCO: Spletno posvetovanje: etika umetne inteligence

do
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je začela dvoletni postopek za pripravo Priporočila o etiki umetne inteligence. Pričakuje se, da bo UNESCO priporočilo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na področju etike umetne inteligence.

Več na: https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
UNESCO trenutno vodi spletno posvetovanje o prvem osnutku priporočila. V ta namen je zdaj na voljo spletni vprašalnik za zbiranje povratnih informacij o osnutku besedila

v angleškem jeziku na: https://survey.unesco.org/2020/index.php?r=survey/index&sid=661611&lang=en

UNESCO želi, da se v spletni postopek posvetovanja vključi stališča različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo.

Vljudno vas vabimo, da sodelujete v spletnem posvetovanju, ki bo odprto do 31. julija 2020.

V prihodnjih tednih UNESCO načrtuje regionalna virtualna posvetovanja, termin za našo regijo bomo objavili naknadno.

Za vse dodatne informacije se obrnite na sekretariat UNESCO na: ai-ethics@unesco.org