Skoči do osrednje vsebine

Neformalno zasedanje Sveta EU za okolje

Minister mag. Andrej Vizjak se bo preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje.

Ministri bodo na neformalni videokonferenci razpravljali o tem, kako lahko trajnostne politike prispevajo k okrevanju po krizi COVID-19. Hrvaško predsedstvo je v ta namen pripravilo izhodišča za razpravo o vlogi treh ključnih pobud iz Evropskega zelenega dogovora na področju okolja in podnebja, tj. Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, Strategije EU o biotski raznovrstnosti in Podnebnega zakona, pri prehodu v bolj trajnostno, konkurenčno, odporno in pravičnejšo Evropo za naslednje generacije. Ministri so pozvani k razpravi o tem, kako lahko ukrepi iz Evropskega zelenega dogovora najbolj učinkovito prispevajo k okrevanju po krizi COVID-19 in pomagajo ustvariti bolj odporno in trajnostno Evropo ter kako v okviru načrta za okrevanje zagotoviti zeleno rast in delovna mesta ter s tem ostati na poti k cilju doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Več informacij