Skoči do osrednje vsebine

Neformalno zasedanje ministrov EU za šport

do
Ministri, pristojni za šport, se bodo 2. junija dopoldne sestali na videokonferenci in izmenjali informacije in izkušnje glede ukrepov v pomoč športu in športnemu sektorju kot posledici COVID-19 krize. Obenem bodo pregovorili tudi o tem, kako bi lahko z okrepljenim sodelovanje na EU ravni čimbolj učinkovito pomagali športnemu sektorju za čim hitrejši izhod iz krize. Razprava ministrov bo prispevala tudi h končnemu oblikovanju sklepov Sveta o vplivu COVID-19 na športni sektor.

Države so v odzivu na pandemijo covid-19 odpovedale množico športnih dogodkov, zaprle športne dvorane in druge športne objekte ter omejile redno vadbo športnikov in telesno dejavnost posameznikov. V zadnjem obdobju države sproščajo ukrepe športne dejavnosti in omogočajo vadbo, kakor tudi določena tekmovanja, sprejemajo pa tudi finančne ukrepe v pomoč športnemu sektorju, ki je bil prav tako močno prizadet s COVID-19 epidemijo. Slovenija je med državami, ki tudi postopoma sprošča ukrepe na področju športa, obenem pa z različnimi finančnimi ukrepi pomaga športnemu sektorju. Zasedanja se bo udeležil državni sekretar pristojen za šport, Marjan Dolinšek.