Skoči do osrednje vsebine

Postavitev oznake visokih voda v Krškem ob Dnevu Save

Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje, Krško
Predstavniki Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, Zveze geografov Slovenije, Mestnega muzeja Krško in lokalne skupnosti bodo ob Dnevu Save postavili nove oznake visokih voda.

S tem se bo obeležilo višino, ki jo je reka Sava dosegla ob poplavljanju oktobra 2010. Z nameščanjem preprostih oznak na objekte se sporoča, kakšno moč in dinamiko imajo naše reke, jezera in morje. Akcija poteka od leta 2014. Do sedaj je bilo v sodelovanju z mnogimi inštitucijami in posamezniki nameščenih 55 oznak. Pomembno sporočilo je tudi vključevanje prebivalcev ob reki, s poudarkom na mladih. Takšno postavljanja tablic je prevzela tudi Mednarodna Komisija za Savski bazen in se širi v ostala porečja Save.