Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Andrej Vizjak ob Svetovnem dnevu čebel na ogledu čebelnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib, pri Tivolskem rastlinjaku
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si bo skupaj predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočem in županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovičem, ob Svetovnem dnevu čebel v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib ogledal čebelnik (dom za čebele samotarke) pri Tivolskem rastlinjaku. Svetovni dan čebel je priložnost, da se poudari ne samo pomen domačih čebel ampak vseh divjih opraševalcev pri pridelavi hrane in ohranjanju okolja.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib namreč skrbijo za številne ekstenzivne travniške površine. Te so prepoznane kot biotsko zelo pestri habitati, ki nudijo življenjski prostor številnim vrstam, med njimi tudi mnogim opraševalcem. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) zaradi ogroženosti opraševalcev podpiramo aktivno varstvo divjih opraševalcev. S tem prispevamo tudi k izvajanju prednostnih nalog EU pobude za opraševalce ter zavez iz globalne Koalicije za opraševalce, v kateri je Slovenija ena od ustanovnih članic. Z letošnjim letom v Sloveniji prav v vseh državnih zavarovanih območjih aktivno varujejo divje opraševalce z ukrepi izboljševanja stanja habitatov divjih opraševalcev in ozaveščanjem obiskovalcev o njihovi pomembni vlogi.
Na pobudo in ob sofinanciranju MOP od leta 2019 poteka raziskava o divjih opraševalcih, ki jo vodi Nacionalni inštitut za biologijo, z namenom zasnove monitoringa divjih čebel v Sloveniji.

Minister bo na voljo za izjavo za medije po ogledu čebelnika, predvidoma ob 9.40.

Več informacij o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib