Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Matej Marn se bo v Ženevi udeležil 43. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva
V Ženevi se v ponedeljek, 24. februarja 2020, začenja 43. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice, ki bo trajalo do 20. marca 2020. Uvodnega ministrskega dela zasedanja se bo 26. februarja udeležil državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Matej Marn.

Državni sekretar bo v svojem nastopu predstavil prednostna področja Slovenije v Svetu OZN za človekove pravice (SČP) in poglede na aktualno dogajanje na področju človekovih pravic po svetu. Med drugim bo spregovoril o vplivu umetne inteligence na človekove pravice, pravicah manjšin, pravicah starejših, pravicah otrok, izobraževanju za človekove pravice in pomenu mehanizmov za varstvo človekovih pravic. Predstavil bo tudi namero skupine držav pod vodstvom Slovenije za začetek razprav o razglasitvi pravice do zdravega okolja na globalni ravni.

Imel bo tudi bilateralna srečanja z namestnico visoke komisarke za človekove pravice Nado Al-Nashif, predsednico SČP Elisabeth Tichy Fisslberger ter generalno direktorico Urada OZN v Ženevi (UNOG) Tatiano Valovayo.

V program tokratnega zasedanja je vključenih več panelnih razprav, med katerimi izpostavljamo zlasti visoki panel ob 30. obletnici uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah, visoki panel ob 25. obletnici Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje (o pravicah žensk) ter redna letna panelna razprava o pravicah oseb z invalidnostmi.

Svet za človekove pravice bo v štirih tednih zasedanja med drugim obravnaval pravice manjšin, položaj zagovornikov človekovih pravic, uresničevanje otrokovih pravic, pravice žensk, pravice oseb z invalidnostmi, pravico do svobode izražanja, stanje človekovih pravic v Demokratični Ljudski Republiki Koreji, Mjanmaru, Siriji in na okupiranih palestinskih ozemljih. Potekali bodo tudi interaktivni dialogi s posebnimi poročevalci, neodvisnimi izvedenci in preiskovalnimi komisijami, vključno s posebnimi poročevalci za okolje in človekove pravice, za manjšinska vprašanja in za zagovornike človekovih pravic.

Slovenija bo na tokratnem zasedanju skupaj z Avstrijo in Mehiko predstavila resolucijo o pravicah pripadnikov manjšin. Pozornost bo posvečala tradicionalnim zunanjepolitičnim prioritetam na področju človekovih pravic, še posebej pravicam otrok, odpravi vseh oblik diskriminacije in pravicam manjšin.

Sprejeto pa bo tudi poročilo o pregledu stanja človekovih pravic v Sloveniji, ki je potekal 12. novembra 2019 na 35. zasedanju Delovne skupine za Univerzalni periodični pregled. Slovenija bo ob tem predstavila svoj odziv na prejeta priporočila.