Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na 177. sejo Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje

do
V petek, 21. februarja 2020 ob 9. uri, bo v sejni sobi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pritličje (št. 23), Masarykova 16, Ljubljana, 177. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 176. seje Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
2. Potrjevanje učbenikov
3. Revizija poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
na področju Domače in umetnostne obrti

    - Slamokrovec/slamokrovka
    - Umetnostni kovač/umetnostna kovačica
    - Podkovski kovač/podkovska kovačica
    - Ročni tkalec/ročna tkalka
    - Izdelovalec/izdelovalka polsti in polstenih izdelkov
    - Rezbar/rezbarka
    - Medičar/medičarka

4. Revizija poklicnih standardov in nov poklicni standard na področju Lesarstva
   
      Revizija poklicnih standardov:
    - Obdelovalec/obdelovalka lesa
    - Mizar/mizarka
    - Tapetnik/tapetnica
    - Operater/operaterka lesarske tehnologije
    - Tehnolog/tehnologinja lesarstva

    Nov poklicni standard:
    - Mizarski mojster/mizarska mojstrica

    Ukinitev poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
    - Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev

5. Revizija poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
na področju Tekstila

  Revizija poklicnih standardov:
    - Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
    - Šiviljec/šivilja
    - Krojač/krojačica
    - Tehnik/tehnica za konfekcijo
    - Modelar/modelarka za konfekcijo
    - Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

   Revizija katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti:
    - Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
    - Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij

   Ukinitev poklicnih standardov:
    - Predilec/predilka
    - Pletilec/pletilja
    - Tkalec/tkalka
    - Plemenitilec/plemenitilka tekstilij
    - Tehnik/tehnica za pletilsvo
    - Tehnik/tehnica predilstvo
    - Tehnik/tehnica za plemenitenje tekstilij
    - Tehnik/tehnica za tkalstvo
    - Pomožni vzdrževalec/pomožna vzdrževalka tekstilij

   Ukinitev katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti:
    - Delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
    - Pomožni vzdrževalec/pomožna vzdrževalka tekstilj
   
6. Prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja:
    - Izvajalec suhomontažne gradnje
    - Pečar – polagalec keramičnih oblog
    - Tapetnik
    - Tesar

7. Prenovljeni izobraževalni programi (z vključenim Aktivnim državljanstvom):
    - srednje poklicno izobraževanje
    - srednje strokovno izobraževanje

8. Letno poročilo o izvajanju poslovodskega izpita za pridobitev naziva
Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja za leto 2019

9. Razno