Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na 205. sejo Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

V četrtek, 20. februarja 2020, ob 12. uri, bo v sejni sobi P23+24, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, 205. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Predlog dnevnega reda

 1. Sprejemanje zapisnikov 203. in 204. seje
 2. Potrjevanje učbenikov
 3. Priznavanje vsebin ravnateljskega izpita
 4. Predlogi prenovljenih gimnazijski programov, učnih načrtov in izvedbenih navodil za dvojezično izvajanje
 5. Predlogi prenovljenih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
 6. Predlog učnih načrtov Začetni pouk slovenščine za učence priseljence
 7. Predlog učnih načrtov Šport in Digitalne kompetence za izbirna predmeta v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
 8. Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v š.l. 2018/19
 9. Vmesno poročilo o spremljavi zasebnega programa osnovne šole montessori
 10. Vmesno poročilo o spremljavi zasebnega programa osnovne šole Lila
 11. Razno