Skoči do osrednje vsebine

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar bo nagovoril zbrane na dogodku ob 30. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah

Ministrstvo za zunanje zadeve
V letu 2019 je Konvencija o otrokovih pravicah praznovala 30. obletnico, v letu 2020 pa obeležujemo 20. obletnico njenih dveh izbirnih protokolov, in sicer glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih in glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije. Konvencija in njeni trije izbirni protokoli so bistveno prispevali k izboljšanju položaja otrok po svetu.

Slovenija je prepoznana po svojih aktivnostih na področju promocije otrokovih pravic v številnih mednarodnih in regionalnih organizacijah. Vendar pa niso le vladni predstavniki tisti, ki sodelujejo pri aktivnostih varstva otrokovih pravic na mednarodni ali regionalni ravni.

Z namenom predstavitve aktivnosti različnih slovenskih vladnih in nevladnih deležnikov v podporo otrokovim pravicam na mednarodni ravni (v mednarodnih ali regionalnih forumih, dvostranskih odnosih ali s konkretnimi projekti na terenu) bo v sredo, 29. januarja 2020 ob 15. uri v Veliki sejni sobi (Licej) potekala okrogla miza "Slovenija za otrokove pravice - Kako lahko izboljšamo položaj otrok v svetu?".

Prijave na okroglo mizo zbiramo preko spletnega naslova https://www.1ka.si/a/248215, in sicer do  ponedeljka, 27. januarja 2020.

Program