Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ob zaključku del v okviru sanacije del po ujmi leta 2018 v Jelendolu

Dom krajanov Jelendol
Minister Simon Zajc bo nagovoril udeležence srečanja ob zaključku del v okviru sanacije del po oktobrski ujmi leta 2018 v Jelendolu. Vlada RS je s sklepom 6. 11. zagotovila sredstva občini Tržič (200.000 evrov) ter Direkciji RS za vode (največji del od 300.000 evrov namenjeno za območje občine Tržič) za izvedbo nujnih interventnih ukrepov za zavarovanje in preprečitev povečevanja neposredne škode in zagotovitve osnovnih pogojev za življenje ter vzpostavitve prevoznosti ceste.
Iskalnik