Skoči do osrednje vsebine

Slovenski regionalni dnevi 2019

Bovec
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij tudi letos organizirajo Slovenske regionalne dneve 2019, ki bodo tokrat potekali v Goriški regiji, natančneje v Bovcu, v Kulturnem domu in v Hotelu Alp, 24. in 25. oktobra 2019, pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«.

Simpozij Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi in diskusiji glede načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Na simpoziju se predstavijo in ocenijo dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških  rešitev. Z letošnjo temo, ki je posvečena demografskim spremembam in izzivom, ki jih le-te prinašajo, želimo soočiti poglede resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in strokovne javnosti. Slovenski regionalni dnevi so dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem.

Osrednja tema prvega dne je posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih. Predstavljena bodo dosedanja prizadevanja in sistemske rešitve za uvajanje ukrepov na obmejnih območjih s ciljem ohranjanja poseljenosti in razvojne vitalnosti. Predstavljene bodo tudi izkušnje ene izmed obmejnih občin. Osrednja tema drugega dne so demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij. Predstavljena bo razvojna problematika teh območij in celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja.

Program dogodka 

Prijave na dogodek so odprte do zapolnitve mest. 

Več o Slovenskih regionalnih dnevih ...