GOV.SI

1. seja delovne skupine za travniške vrste in habitatne tipe

MOP
Minister Simon Zajc bo pozdravil udeležence 1. seje delovne skupine za travniške vrste in habitatne tipe.

Zaprto za javnost