Skoči do osrednje vsebine

Seja Sveta Vlade RS za mladino

V četrtek, 3. oktobra 2019, bo v prostorih Vlade RS redna seja Sveta Vlade RS za mladino.

Tokratna seja sveta je 5. po vrsti, svetu predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. 

Seja bo v veliki sejni dvorani na Gregorčičevi 27 v Ljubljani in se bo začela ob 12. uri. 

Predlog dnevnega reda:

  • Potrditev in sprejem zapisnika 4. seje Sveta Vlade RS za mladino;
  • Pregled uresničevanja sklepov 4. seje Sveta Vlade RS za mladino; 
  • Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela 
  • Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v Sloveniji;
  • Predstavitev prioritet ministrstev pri predsedovanju Slovenije Svetu EU in vključenost mladih znotraj teh prioritet;
  • Bivanjska problematika;
  • Štipendijska politika;
  • Kakovost izobraževanja;
  • Razno.