Skoči do osrednje vsebine

10. konferenca Informatika v javni upravi 2018 - 10. in 11. december 2018

Konferenca Informatika v javni upravi se je v Sloveniji uveljavila kot drugi največji dvodnevni dogodek s področja informatike, saj že nekaj let beležimo preko 900 udeležencev. Gre za tradicionalno srečanje informatikov, uporabnikov iz javne uprave in drugih ter ponudnikov storitev informacijske tehnologije.

Konferenca bo 10. in 11. decembra 2018 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju s pričetkom ob 8.30 uri, ko se bodo odvili slovesni nagovori in podelitvev priznanja za e-storitev javne uprave. Med uvodnimi govorci bo tudi Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v RS, častni govornik pa bo minister za javno upravo Rudi Medved.

Poudarek konference je na strateških in razvojnih temah, kar povzema rdeča nit Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi. Njeno sporočilo je pojmovanje in pomen državne informatike za zagon gospodarstva ter ambicija države, da uprava ne bi bila zgolj sledilec, temveč da se uvrsti med vodilne razvite države.

Vsebinski sklopi obsegajo plenarna predavanja, predavanja v sekcijah, okrogle mize, ki bodo priložnost za odprto diskusijo o aktualnih vprašanjih državne informatike, delavnice, kjer bodo posredovana praktična znanja in veščine, ter predstavitve, ki omogočajo zainteresiranim udeležencem seznanitev z dobrimi praksami in širše zanimivimi rešitvami. Prispevke bodo predstavili vabljeni predavatelji in avtorji iz javne uprave, vodilnih gospodarskih družb s področja informacijske tehnologije in z univerz, kar bo omogočilo širok in temeljit vpogled v stanje državne informatike na področju elektronskih storitev, pa tudi oceno ustreznosti razvojnih odločitev.

Dogodek organizirata v sodelovanju Ministrstvo za javno upravo in Slovensko društvo informatika.

Več o konferenci, programu in sodelujočih na uradni spletni strani IJU 2018: https://iju-2018.meetpoint.si/