Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo ter toplotnih črpalk in protipožarnih sistemov

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo ter toplotnih črpalk ali za namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo protipožarnih sistemov na podlagi vloge, ki jo vloži pri ministrstvu in iz katere mora biti razvidno, da:

 • ima registrirano dejavnost vzdrževanja opreme
 • izpolnjuje tehnične pogoje za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini
 • ima zaposlene serviserje iz 29. člena, prvi odstavek, prva alineja Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi , 
 • obrazec za izdelavo vloge za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij - oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke
 • obrazec za izdelavo vloge za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij - protipožarna oprema

Izbris iz evidence pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk - 11. člen Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi 

Obrazci

 • Hlajenje, klimatizacija, toplotne črpalke

  Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za okolje
 • Protipožarna oprema

  Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za okolje