Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Naslov: Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 420 44 88

E-naslov: gp.irsop@gov.si

Odgovorna oseba: Franc Rančigaj, glavni inšpektor

Datum prve objave kataloga: 30. 7. 2019

Datum zadnje spremembe: 16. 12. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=61

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira z delovnega področja organa in je v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence, dokumentarnega gradiva, ki ga je organ pripravil sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. 

Organigram

Notranje organizacijske enote

Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija
Dunajska cesta 58 , 1000 Ljubljana
01 420 44 88
gp.irsop@gov.si

Inšpekcija za okolje in naravo
Dunajska cesta 58 , 1000 Ljubljana
01 420 44 88
gp.irsop@gov.si

Območna enota Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
03 425 27 11
irsop.oe-ce@gov.si

Območna enota IRSOP Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
03 425 27 11
irsop.oe-ce@gov.si

Območna enota IRSOP Koper
Trg Brolo 12, 6000 Kopar
05 663 23 40
irsop.oe-kp@gov.si

Območna enota IRSOP Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
07 394 21 60
irsop.oe-nm@gov.si

Območna enota Koper
Piranska cesta 2, 6000 Koper
05 663 23 40
irsop.oe-kp@gov.si

Območna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 231 95 85
irsop.oe-kr@gov.si

Območna enota Ljubljana
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
irsop.oe-lj@gov.si

Območna enota Maribor
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
08 181 45 40
irsop.oe-mb@gov.si

Območna enota Murska Sobota
Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota
02 512 49 15
irsop.oe-ms@gov.si

Območna enota Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
08 181 45 09
irsop.oe-ng@gov.si

Območna enota Nova Gorica

Območna enota Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
07 394 21 60
irsop.oe-nm@gov.si

Služba za skupne in pravne zadeve
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
gp.irsop@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Maja Bačnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor


mag. Jasna Rakuljić-Zelov

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor


Srečko Valič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja IRSOP

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov:

 

 • zapisniki o opravljenem inšpekcijskem pregledu in nadzoru inšpektorjev za okolje in naravo ter gradbenih, stanovanjskih in geodetskih inšpektorjev
 • izdane odločbe inšpektorjev za okolje in naravo ter gradbenih, stanovanjskih in geodetskih inšpektorjev
 • poročila o kontrolnih meritvah na področju okolja in varstva narave

 

Dokumenti so dostopni tukaj.

 

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 11.00
 • Sreda 09.00 - 11.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja