Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 00

E-naslov: is.vog@pds.pg

Odgovorna oseba: dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica

Datum prve objave kataloga: 2. 3. 2022

Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3446

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo spremlja in analizira stanje digitalne preobrazbe in informacijske družbe na državni ravni. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju informacijske družbe in digitalne preobrazbe gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja ter drugih področjih. Usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Kabinet ministra
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Sektor za digitalno vključenost
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Sektor za elektronske komunikacije
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Sektor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Sektor za podatkovno ekonomijo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Sektor za pospeševanje digitalne preobrazbe
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Sektor za pravne zadeve
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Služba za izvajanje kohezijske politike
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Služba za odnose z javnostmi
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.rp

Služba za splošne zadeve
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
01 555 58 00
is.vog@pds.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Jan Jakil

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja