GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • VABILO na 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejma AGRA

  Obiskovalcem razstavnega prostora Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v hali A bodo ves čas sejma na voljo tudi informatorji Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 • UOIM aktivno sodeluje pri izvajanju Resolucije ZN o ženskah, miru in varnosti

  Vlada Republike Slovenije je sredi novembra 2018 sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018 (AN), kjer so poleg Ministrstva za zunanje zadeve vključena tudi ministrstva za obrambo, notranje zadeve, pravosodje, zdravje, delo, družino in socialne zadeve ter Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM).

 • Predstavnik UOIM se je udeležil srečanja v okviru projekta »Utrinki z mej« v Mariboru

  Slovenske izkušnje in organiziranost na področju integracije migrantov je predstavil tudi vodja Sektorja za integracijo Martin Nedelko.

 • Sprememba javnih povabil za Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

  Zavod za zaposlovanje je danes objavil 3. spremembo javnega povabila za usposabljanje predvidoma 1.049 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 980 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

 • Na srečanju pri predsedniku vlade konstruktivno o rešitvah glede problematike, ki jo povzročajo zveri v kmetijstvu

  Zaradi vse pogostejših napadov zveri, ki povzročajo škodo na zemljiščih in pašnih živalih, sta se predsednik Vlade RS Marjan Šarec in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec danes srečala s vodstvom Sindikata kmetov Slovenije.

 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: skupaj za dobrobit lipicancev

  S ciljem zagotavljanja optimalnih pogojev za rejo lipicancev in dobrega strokovnega sodelovanja so predstavniki Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Kobilarne Lipica danes skupaj pregledali ugotovitve in priporočila uradnih veterinarjev, ki so bila podana po majskem pregledu Kobilarne Lipica.

 • Zaključen interni nadzor na delom inšpektorjev, ki so nadzirali Termit d.d.

  Tričlanska komisija, ki je izvedla nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit, d. d., od leta 2012 dalje, je danes zaključila z delom. Komisija je pri pregledu inšpekcijskih zapisnikov ugotovila, da v nobenem primeru ni šlo zato, da inšpektor ne bi ukrepal, kot mu to nalaga 157. člen ZVO-1.

 • Začel se je odvoz odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu

  Komunalno in gradbeno podjetje Kostak iz Krškega je danes začelo z odvozi odpadkov, ki so ostali po požaru v podružnici družbe Ekosistemi, v Zalogu pri Straži.

 • PD Radeče – tabor mladoletnikov na Magolniku

  V Prevzgojnem domu Radeče smo izvedli tabor za mladoletnike, ki je potekal od 7. do 9. avgusta 2019 v Svibnem, Hiša na Magolniku. Tabora se je udeležilo šest mladoletnikov in dve mladoletnici. V prisotnosti delavcev zavoda in zunanjih sodelavcev Komunalnega podjetja Radeče ter KTRC Radeče, Lovskega društva in Gasilskega društva je bilo organiziranih več aktivnosti: urejali smo dovozno pot na Magolnik, umeščali kanalete na cestišče, čistili gozd, pripravljali drva za taborni ogenj ter barvali hišo na Magolniku.

 • Otroci iz Belorusije in Ukrajine tudi letos na rehabilitaciji na Debelem rtiču

  64 otrok iz Ukrajine, žrtev tamkajšnjega oboroženega spopada, in 30 otrok iz Belorusije, kjer še vedno čutijo posledice sevanja po katastrofi v Černobilu, je te dni na psihosocialni in zdravstveni rehabilitaciji na Debelem rtiču. V Slovenijo so prišli 14. avgusta 2019 v okviru projekta, ki ga izvaja ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z Mladinskim zdraviliščem in letoviščem Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.