Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Učinki trgovinskih sporazumov med EU in Avstralijo ter Novo Zelandijo

  EU je julija 2018 začela pogajanja za sklenitev sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Slovenija, kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, ta pogajanja podpira, saj lahko kljub skromnemu obsegu trenutne trgovine z Avstralijo in Novo Zelandijo prinesejo nove poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Podpiramo dogovor, ki bo obsežen, uravnotežen in skladen s pravili WTO ter bo upošteval tudi občutljivosti kmetijskega sektorja.

 • Odziv MOP na poziv Interseroha

  Ministrstvo za okolje in prostor je bilo obveščeno, da je družba za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh d. o. o. 1. 7. 2019 na večje število podjetij naslovila poziv k ukrepanju ob napovedani spremembi zakonodaje na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) in ravnanja z odpadno embalažo. Sprememba zakonodaje, na katero se poziv nanaša, obsega osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki je bil v javni obravnavi do 4. oz. 5. julija 2019, in osnutek Uredbe embalaži in odpadni embalaži, ki je bil v javni obravnavi do 8. julija 2019. K pozivu je Interseroh pripel tudi svoje pripombe in predloge na osnutek sprememb zakona, ki so jih nekateri prejemniki poziva kot lastne pripombe poslali ministrstvu.

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45, z dne 12. julija 2019, objavil javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«. Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa in zapolnjevanju manjkajočih členov ter tesnejšemu povezovanju gozdno-lesne verige.

 • Okoljska inšpekcija včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit

  Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

 • Minister za zdravje na ministrskem srečanju držav podpisnic Deklaracije iz Vallette

  Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes na povabilo ministra za zdravje in podpredsednika Vlade Republike Malte Chrisa Fearne-a udeležil ministrskega srečanja držav, podpisnic Deklaracije iz Vallette. Srečanje je potekalo v Valletti (Malta).

 • Na mizi ostajata oba predloga: sprememba meja volilnih okrajev in relativni preferenčni glas

  Minister za javno upravo Rudi Medved se je v petek, 12. julija 2019, udeležil delovnega kosila pri predsedniku republike Borutu Pahorju, na katerem so z vodji parlamentarnih strank, poslanskih skupin in poslancema narodnih skupnosti DZ obravnavali delovni osnutek oz. čistopis sprememb volilne zakonodaje, ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom ministra.

 • Obisk predstavnikov Onkološkega centra Léon Bérard iz Lyona

  Danes se je pri državni sekretarki prim. Simoni Repar Bornšek na delovnem obisku mudila dvočlanska delegacija iz Onkološkega centra Léon Bérard iz Lyona. Pobudo za srečanje sta dala francoski Onkološki center in častna konzulka Republike Slovenije v Francoski republiki dr. Tatiane Dumas Rodica.

 • Vlada sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018

  Vlada Republike Slovenije je 11. julija 2019 na 39. redni seji obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018, ga sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • Državni zbor sprejel dva zakona s področja dela MDDSZ

  Državni zbor je danes potrdil dva zakona s področja dela MDDSZ, in sicer spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

 • Okoljska inšpekcija včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja termit

  Ljubljana, 12. 7. 2019 – Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

 • Umik / odpoklic živila Sojina pasta Sempio, Wenlan

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela obvestilo o izvajanju umika oz. odpoklica proizvoda »Sojina pasta, Sempio«, ki je bilo naprodaj v trgovini Wenlan. ASIA SUPERMARKET - TANGRAM CENTER, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

 • Predlog sprememb Zakona o osebni asistenci umaknjen iz javne razprave

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se, glede na odzive v času javne razprave odločili, da predlog sprememb Zakona o osebni asistenci umaknemo iz javne razprave.

 • Posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev

  Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje na pobudo ministrice Andreje Katič potekal posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev, ki so se ga udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS, Specializiranega državnega tožilstva RS, Državnotožilskega sveta in Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto, Ljubljana, Koper in Ptuj.

 • Posodobitev zakonodaje na področja sodstva

  Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek ožje delovne skupine za pripravo normativnih podlag nove zakonodaje na področju organizacije sodstva.

 • Konstitutivna seja Sveta za živinorejo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala konstitutivna seja Sveta za živinorejo, ki se jo je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

 • Poostren uradni nadzor sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah

  Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), sta od aprila do julija skupaj opravili poseben nadzor nad sezonskimi prodajalci sadja in zelenjave.

 • Minister Cerar v Londonu: Brez svobodnih medijev ni demokratične družbe

  V Londonu poteka globalna konferenca o svobodi medijev, ki jo zaradi krčenja medijske svobode in slabšanja varnosti novinarjev v svetu organizirata zunanji ministrstvi Združenega kraljestva in Kanade. Iz Slovenije se konference udeležuje zunanji minister dr. Miro Cerar in generalna direktorica Direktorata za medije pri MzK Tamara Vonta.

 • Srebreniška tragedija ne sme nikoli potoniti v pozabo

  11. julij bi lahko bil navaden poletni dan. Pa ni. Od leta 1995 je to dan bolečega spomina na žrtve genocida v Srebrenica. 24 let je minilo od najstrašnejšega poboja civilistov po drugi svetovni vojni v Evropi. Nedaleč od Slovenije. Poklon srebreniškim žrtvam je moralna obveznost.

  Do žrtev.

  Da srebreniška tragedija nikoli ne potone v pozabo.

  Da odpuščati ne pomeni pozabiti.

  Da je zločince potrebno kaznovati.

 • Odločitve z 38. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Ljubljana - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Vlada se je seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2021–2027

  Vlada RS se je seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Iskalnik