Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • 20. seja Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami

  V torek, 19. novembra 2019, je v Biotermah Mala Nedelja, potekala 20. seja Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami.

 • Državni sekretar Stanonik na razglasitvi najbolj skrbnih lastnikov gozdov

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je danes dopoldne udeležil prireditve Najbolj skrben lastnik gozda 2019. V okviru dogodka je najprej potekala novinarska konferenca, sledila pa je podelitev priznanj. Na dogodku, ki ga organizira Zavod za gozdove Slovenije, vsako leto izberejo 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov. Državni sekretar Stanonik je na prireditvi poudaril, da t.i. »slovenska šola gozdarstva predstavlja dobro blagovno znamko doma, v Evropi in svetu« ter da so slovenski gozdovi v dobrem stanju.

 • Odločitve Vlade RS z 51. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točko s področja MKGP

 • Vlada Republike Slovenije določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika

  Stvarno pravo je v sodobni pravni teoriji opredeljeno kot tisti ožji del sistema civilnega prava, ki poleg obligacijskega in dednega prava ureja premoženjska razmerja med posamezniki. V pravnem redu Republike Slovenije stvarnopravna razmerja ureja Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju SPZ), ki je začel veljati 1. januarja 2003, doslej pa je bil spremenjen samo enkrat, in sicer leta 2013 z Zakonom o spremembah Stvarnopravnega zakonika.

 • Višji prejemki upravičencev po »vojni zakonodaji« od 1. 7. 2019 dalje

  Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil v Uradnem listu RS, št. 46/19, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2019 znašala 2,4%, in predstavlja odstotek uskladitve. Za naveden odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po tako imenovani »vojni zakonodaji».

 • Odločitve 51. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada je na 51. redni seji obravnavala pet točk točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Do zaupanja in trajnostnih rezultatov z dobrimi praksami v javnem sektorju

  Vsebinsko raznolika sekcija o javnem sektorju je na 28.letni konferenci kakovosti požela veliko zanimanja. Začela se je s sporočilom, ki je včeraj, prvi dan konference, na plenumu požel aplavz: javni sektor je vreden zaupanja, zaupajte nam! A hkrati je bila skupna ugotovitev govorcev v vsebinskih nastopih z različnih področij javnega sektorja, da si moramo vseskozi prizadevati, da to zaupanje tudi upravičimo.

 • Minister na zasedanju foruma OECD na visoki ravni o zdravju v 21. stoletju: »Podatki, politika in digitalna tehnologija«

  Minister za zdravje Aleš Šabeder se je v Kopenhagnu na Danskem udeležil Političnega foruma OECD na visoki ravni z naslovom "Zdravje v 21. stoletju: podatki, politika in digitalna tehnologija". Forum je potekal v so-organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in danske vlade.

 • Predavanja s področja meroslovja na 28. letni konferenci SZKO v Portorožu

  20. in 21. novembra 2019 je v Portorožu potekala že 28. letna konferenca SZKO. Konferenca je osrednji dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji, kjer sta dr. Samo Kopač in dr. Irena Grabec Švegl imela zelo zanimiva in strokovna predavanja s področja meroslovja. Ob zaključku konferenca so predstavniki Urada tudi sodelovali na okroglih mizah in opozorili na področje merjen ter njihov pomen na področju zdravstva.

 • Prvi sestanek delovne skupine v zvezi z odvajanjem in črpanjem geotermalne vode v Pomurju

  Na Ministrstvu za okolje prostor (MOP) se zavedamo pomembnosti geotermalne energije kot obnovljivega vira energije. S tem namenom je danes na ministrstvu potekal prvi sestanek delovne skupine za obravnavo predlogov Sveta Pomurske razvojne regije in Razvojnega sveta Pomurske regije, ki se nanašajo na odvajanje in črpanje geotermalne vode v Pomurju

 • Ministrstvu za obrambo in Sindikatu vojakov Slovenije po odpovedi Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS ni uspelo podpisati nove pogodbe

  Sindikatu vojakov Slovenije (SVS) je Ministrstvo za obrambo 20. maja 2019 zaradi kršitev in prekoračitve sindikalnega delovanja na obrambnem področju odpovedalo Pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje s šestmesečnim odpovednim rokom, ki je začel teči z dnem vročitve. V tem obdobju se je ministrstvo z vodstvom SVS pogajalo in usklajevalo o vsebini nove pogodbe. Glede na to, da nova pogodba do 20. novembra 2019 ni bila sklenjena, tri pooblaščene osebe, ki so v okviru polnega delovnega časa opravljale sindikalno delo za SVS, z 21. novembrom 2019 nimajo več pravne podlage za koriščenje ur sindikalnega dela za poln delovni čas, kar jim je omogočala pogodba, ki ni več veljavna.

 • 40. generalna konferenca UNESCO v Parizu

  Minister za kulturo mag. Zoran Poznič se je z delegacijo, ki sta jo sestavljala še vodja kabineta mag. Peter Bohinec in sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino Špela Spanžel, udeležil 40. generalne konference UNESCO v Parizu.

 • Podeljene nagrade najodličnejšim v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti

  V novembru, ko obeležujemo rojstva barona Žige Zoisa, slovenskega razsvetljenca in mecena, tradicionalno podelimo nagrade in priznanja Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti. Nocoj se je na odru ljubljanskega hotela Union zvrstilo 14 najodličnejših v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti.

 • Minister za zunanje zadeve RS dr. Miro Cerar se v Bruslju udeležuje rednega zasedanja ministrov za zunanje zadeve Severnoatlantskega zavezništva

  Zasedanje zunanjih ministrov je namenjeno pripravam na slavnostno srečanje voditeljev držav in vlad Nata, ki bo potekalo 3. in 4. decembra 2019 v Londonu ob 70. obletnici Zavezništva. Ministri so pripravili okvir za zasedanje voditeljev.

 • 28. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost SZKO 2019

  Letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) je osrednji dogodek s področja kakovosti in odličnosti v Sloveniji. Na dogodku sodelujejo članice in člani združenja ter različni strokovnjaki s področja kakovosti. Konferenca v plenarnem delu in v strokovnih modulih vsako leto pritegne udeležbo več kot 300 kakovostnikov. Na dogodku tako tudi tokrat priznani domači in tuji strokovnjaki predstavljajo najnovejša dognanja na področju kakovosti ter izmenjujejo znanja in praktične izkušnje.
  Državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Mojca Ramšak Pešec je v sredo, 20. novembra 2019, ko je potekal prvi dan konference, v popoldanskem plenarnem delu najprej predstavila pogled Vlade RS na osrednjo temo »S kakovostjo do zaupanja in trajnostnih rezultatov«, nato pa na to temo sodelovala tudi v okrogli mizi.

 • Zaključilo se je zasedanje tretjega odbora Generalne skupščine OZN

  V New Yorku se je včeraj zaključilo zasedanje tretjega odbora Generalne skupščine OZN. Odbor, ki je z zasedanjem začel 2. oktobra, je v sedmih tednih obravnaval in sprejel nekaj manj kot 60 resolucij in odločitev.

 • Državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju prejmejo Rafo Pinosa, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in Celjski mladinski center

  Tudi letos so bila v okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja, ki je potekal danes v Ljubljani, podeljena državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, prejmejo pa jih najzaslužnejši posamezniki, organizacije in projekti s področja mladinskega dela.

 • Na HR&M konferenci med 27 projekti projekt MJU “Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi” med TOP finalisti - Skupaj za razvoj in rast v soustvarjanju odličnih HRM praks!

  Projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela« vpeljuje v državno upravo nadgradnjo obstoječih kadrovskih procesov in predstavlja izhodišče za dodatni razvoj veščin, spretnosti in znanj zaposlenih. Z načinom izvedbe projekta v zgolj 14 mesecih je ekipa MJU pokazala in dokazala, da se da! Več kot 2300 zaposlenih, ki so sodelovali, je skupaj pokazalo, da želi biti državna uprava bolj uspešna, najboljša.

 • Državni sekretar Božič sprejel ministra za EU zadeve Švedske Dahlgrena

  Državni sekretar Dobran Božič se je danes, 20. novembra 2019, sestal z ministrom za EU zadeve v Kabinetu predsednika vlade Kraljevine Švedske Hansom Dahlgrenom.

 • Slovenija bo po oceni Evropske komisije leta 2020 izpolnjevala pravilo dolga

  Evropska komisija je danes objavila ocene osnutkov proračunskih načrtov za leto 2020. Ministrstvo za finance veseli, da je prepoznala uspešno delo Slovenije pri zniževanju javnega dolga v deležu BDP. Komisija namreč ocenjuje, da bomo leta 2020 izpolnjevali pravilo dolga, ker se ustrezno hitro približujemo maastrichtskemu kriteriju. Slovenija je v zadnjem obdobju druga država v EU po hitrosti zniževanja dolga.

Iskalnik