Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Predsednik vlade sprejel novoizvoljene slovenske poslance Evropskega parlamenta

  Predsednik vlade Marjan Šarec se je danes srečal z novoizvoljenimi slovenskimi poslanci v Evropski parlament. Največ pozornosti so namenili skupnemu sodelovanju v času njihovega mandata.

 • Eko sklad poenostavil postopek za pridobitev subvencije za občane

  Ljubljana, 10. 6. 2019 - V petek, 7. 6. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Poglavitna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

 • Na Eko skladu prenovljene spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda in skoraj nič-energijske stavbe

  Ljubljana, 10. 6. 2019 – Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo ter za izvedbo energetskega pregleda in za uvedbo sistema upravljanja z energijo, in nadaljuje s spodbudami za gradnjo, nakup ali celovito obnovo skoraj nič-energijskih stavb.

 • Predsednik Pahor podpisal ukaz o postavitvi veleposlanika Slovenije v Ukrajini

  Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 7. junija podpisal ukaz o postavitvi Tomaža Mencina za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini.

 • Poziv EK za Uporabo vgrajenih spletnih zahtev za dostop v avtorskih orodjih in na platformah

  Evropska komisija je 3. maja 2019 objavila poziv za Uporabo vgrajenih spletnih zahtev za dostop v avtorskih orodjih in na platformah.

 • Koordinacija koalicijskih partnerjev tudi o spremembi volilnega sistema

  Ministrstvo za javno upravo je pripravilo delovni osnutek sprememb Zakona o volitvah v državni zbor.

 • Delovni obisk ministrice Bratušek na Kitajskem

  Ministrica Alenka Bratušek se je z delegacijo odpravila na delovni obisk na Kitajsko, kjer se v okviru pobude 17+1 udeležuje več dogodkov.

 • 5. Konferenca o zaščiti finančnih interesov EU, 7.6.2019, Ljubljana

  Urad RS za nadzor proračuna je v petek, 7.6.2019, v Ljubljani organiziral 5. konferenco o zaščiti finančnih interesov EU, ki je bila namenjena odgovornim za upravljanje in nadzor nad sredstvi proračuna EU in odgovornim za poročanje o nepravilnostih s področja porabe EU sredstev.

 • Poziv EK za Uporabo vgrajenih spletnih zahtev za dostop v avtorskih orodjih in na platformah

  Evropska komisija je 3. maja 2019 objavila poziv za Uporabo vgrajenih spletnih zahtev za dostop v avtorskih orodjih in na platformah.

 • Danes se je začel rok za vložitev vloge (t.i. drugega zahtevka) za Podporo za promocijo vina na trgih tretjih držav

  Vlagatelji, ki imajo odobren program za promocijo vina na tretjih trgih za leto 2018/2019, lahko vložijo vlogo za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa med 10. in 20. junijem, in sicer za dejavnosti, ki so bile izvedene med 1. januarjem 2019 in 31. majem 2019.

 • Posojila za spodbujanje urbanega razvoja - finančni instrumenti evropske kohezijske politike 2014-2020

  Ljubljana, 10. 6. 2019 – Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih. Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

 • Prihajajoče delavnice na temo oblikovanja novega Nacionalnega programa za kulturo 2020–2027

  Zaradi čim večje vključenosti zainteresirane javnosti in participacije vseh, ki se prepoznajo v želji, da bi soustvarjali nov Nacionalni program za kulturo 2020–2027, smo v petek, 7. junija 2019, z zaposlenimi na Ministrstvu za kulturo pričeli z delavnicami na to temo.

 • Imenovani generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino in v. d. generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost

  V prejšnjem tednu sta bili imenovani generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino, Maja Bahar Didović, in v. d. generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost, mag. Marjeta Pečarič.

 • Premier čestital občanom Lendave za nov center za zaščito in reševanje

  Premier je uvodoma povedal, da je danes vesel dan, saj odpirajo novo gasilsko pridobitev, ki pa ni samo gasilska, ampak združuje več reševalnih služb.

 • Premier v spominskem parku pod Ljubeljem: »Če bomo poznali zgodovino, nam je morda ne bo potrebno nikoli več doživeti.«

  Spominski park nekdanjega koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem, ki je bil podružnica zloglasnega taborišča Mauthausen, je bil danes prizorišče slovesnosti v spomin na 74. obletnico osvoboditve taboriščnikov. Na dogodku, s katerim se želijo organizatorji spomniti na osvoboditev vseh koncentracijskih taborišč, ne samo ljubeljskega, je zbrano množico nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec.

 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izdaja odločbe za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP

  V teku je izdaja odločb za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP. 15 mio evrov je bilo upravičencem izplačanih že v maju, 15,5 mio evrov pa bo izplačanih v juniju.

 • EK zaprla kršitev zaradi presoje vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in odprla kršitev zaradi neizpolnitve obveznosti o recikliranju ladij

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Evropska komisija (EK) je Sloveniji kot uspešno rešeno zaprla kršitev zaradi nepravilnega prenosa Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in izdala nov uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij. Slovenija je že pripravila Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, ki je trenutno v javni obravnavi. Rok za pripravo odgovora EK je 2 meseca.

 • MOP v javno razpravo podal spremembe Zakona o vodah

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Zakon se spreminja z dvema temeljnima vsebinama: ukinitev Inštituta za vode RS (IZVRS) in razširitev možnosti financiranja iz Sklada za vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • MOP v javno razpravo podal osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Namen sprememb sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi je, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se gospodarske subjekte spodbuja, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Jutri obeležujemo Svetovni dan oceanov – Skupaj zaščitimo in obnovimo naša morja

  Ljubljana, 7. 6. 2018 – Svetovni dan oceanov se od leta 2008 pod okriljem Združenih narodov praznuje vsako leto 8. junija. Letošnja vodila misel »Skupaj zaščitimo in obnovimo naša morja« poudarja pomen aktivnega vključevanja vsakega posameznika in lokalne skupnosti k zaščiti in preprečevanju onesnaževanja morij. Slovenci smo zgodovinsko povezani z morjem, ki je naše okno v svet in nas preko Jadrana povezuje s celim svetom. Kljub ohranjeni biotski pestrosti, pa se je treba zavedati, da sta slovensko morje in morsko obrežje zaradi plitvosti, spremenjenega morskega dna in obrežja zaradi človekovih dejavnosti (gradnje, ribolov, plovba, odplake) izredno krhka in občutljiva. Prekomerne ali neustrezno izvajanje dejavnosti na morju, ob obali in v prispevnem območju obalnih rek lahko resno ogroža morski ekosistem. Zadnjih nekaj let se krepi tudi zavedanje, da je prisotnost odpadkov, predvsem plastičnih, v svetovnih morjih velika grožnja, saj po nekaterih ocenah odpadki iz plastičnih materialov predstavljajo med 60 in 90 % vseh odpadkov v morjih in na obalah po svetu.

Iskalnik