Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Prihajajoče delavnice na temo oblikovanja novega Nacionalnega programa za kulturo 2020–2027

  Zaradi čim večje vključenosti zainteresirane javnosti in participacije vseh, ki se prepoznajo v želji, da bi soustvarjali nov Nacionalni program za kulturo 2020–2027, smo v petek, 7. junija 2019, z zaposlenimi na Ministrstvu za kulturo pričeli z delavnicami na to temo.

 • Imenovani generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino in v. d. generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost

  V prejšnjem tednu sta bili imenovani generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino, Maja Bahar Didović, in v. d. generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost, mag. Marjeta Pečarič.

 • Premier čestital občanom Lendave za nov center za zaščito in reševanje

  Premier je uvodoma povedal, da je danes vesel dan, saj odpirajo novo gasilsko pridobitev, ki pa ni samo gasilska, ampak združuje več reševalnih služb.

 • Premier v spominskem parku pod Ljubeljem: »Če bomo poznali zgodovino, nam je morda ne bo potrebno nikoli več doživeti.«

  Spominski park nekdanjega koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem, ki je bil podružnica zloglasnega taborišča Mauthausen, je bil danes prizorišče slovesnosti v spomin na 74. obletnico osvoboditve taboriščnikov. Na dogodku, s katerim se želijo organizatorji spomniti na osvoboditev vseh koncentracijskih taborišč, ne samo ljubeljskega, je zbrano množico nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec.

 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izdaja odločbe za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP

  V teku je izdaja odločb za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP. 15 mio evrov je bilo upravičencem izplačanih že v maju, 15,5 mio evrov pa bo izplačanih v juniju.

 • EK zaprla kršitev zaradi presoje vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in odprla kršitev zaradi neizpolnitve obveznosti o recikliranju ladij

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Evropska komisija (EK) je Sloveniji kot uspešno rešeno zaprla kršitev zaradi nepravilnega prenosa Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in izdala nov uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij. Slovenija je že pripravila Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, ki je trenutno v javni obravnavi. Rok za pripravo odgovora EK je 2 meseca.

 • MOP v javno razpravo podal spremembe Zakona o vodah

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Zakon se spreminja z dvema temeljnima vsebinama: ukinitev Inštituta za vode RS (IZVRS) in razširitev možnosti financiranja iz Sklada za vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • MOP v javno razpravo podal osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Namen sprememb sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi je, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se gospodarske subjekte spodbuja, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Jutri obeležujemo Svetovni dan oceanov – Skupaj zaščitimo in obnovimo naša morja

  Ljubljana, 7. 6. 2018 – Svetovni dan oceanov se od leta 2008 pod okriljem Združenih narodov praznuje vsako leto 8. junija. Letošnja vodila misel »Skupaj zaščitimo in obnovimo naša morja« poudarja pomen aktivnega vključevanja vsakega posameznika in lokalne skupnosti k zaščiti in preprečevanju onesnaževanja morij. Slovenci smo zgodovinsko povezani z morjem, ki je naše okno v svet in nas preko Jadrana povezuje s celim svetom. Kljub ohranjeni biotski pestrosti, pa se je treba zavedati, da sta slovensko morje in morsko obrežje zaradi plitvosti, spremenjenega morskega dna in obrežja zaradi človekovih dejavnosti (gradnje, ribolov, plovba, odplake) izredno krhka in občutljiva. Prekomerne ali neustrezno izvajanje dejavnosti na morju, ob obali in v prispevnem območju obalnih rek lahko resno ogroža morski ekosistem. Zadnjih nekaj let se krepi tudi zavedanje, da je prisotnost odpadkov, predvsem plastičnih, v svetovnih morjih velika grožnja, saj po nekaterih ocenah odpadki iz plastičnih materialov predstavljajo med 60 in 90 % vseh odpadkov v morjih in na obalah po svetu.

 • Premier ob dnevu slovenskih izgnancev: »Nikoli ne bomo mogli razumeti grozot, lahko pa omilimo pomanjkanje spomina na te dogodke.«

  Na gradu Rajhenburg se je danes odvijala slovesnost v počastitev dneva slovenskih izgnancev. Dan slovenskih izgnancev obeležujemo kot spomin na 7. junij 1941, ko je nemški okupator iz Slovenske Bistrice odpeljal večje število slovenskih izgnancev.

Iskalnik