GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Začasna rešitev za zagotavljanje obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor

  Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o stanju na Letališču Edvarda Rusjana Maribor in s tem povezanim predlogom začasne rešitve za zagotavljanje storitve obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor.

 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2019, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

 • Predlog novele Zakona o gimnazijah predvideva izenačeno obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela predlog novele Zakona o gimnazijah, ki med drugim izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov (denimo pri opravičevanju izostankov in pri izrekanju vzgojnih ukrepov) ter ureja pravico staršev polnoletnih dijakov, da so seznanjeni s podatki o njihovem izobraževanju.

 • Predlog novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju prinaša možnost, da so starši obveščeni o izobraževanju svojih polnoletnih otrok

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela predlog novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki med drugim izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov pri opravičevanju njihove odsotnosti od pouka ter staršem polnoletnih dijakov omogoča, da so seznanjeni s podatki o izobraževanju svojih otrok. Spreminjajo se tudi določbe o vzgojnem delovanju in o razlogih za izključitev dijakov.

 • Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov v času letnih dopustov

  Obveščamo vas, da v času od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 krajevni uradi Duplek, Hoče, Miklavž na Dravskem polju in Rače, ne bodo poslovali.

 • 34. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela novelo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole.

 • Predstavitve okvira načrtovanih sprememb Zakona o medijih

  V petek, 7. junija 2019, začenjamo na ministrstvu predstavitve okvira načrtovanih sprememb Zakona o medijih s stanovskimi združenji in zainteresirano strokovno javnostjo. To bo šele začetek pogovorov, saj želimo z odprtim dialogom spodbuditi konstruktivno javno razpravo, ki bo sledila.

 • Prvi dan poslovnega foruma pobude Tri morja v znamenju povezljivosti regije in skladnosti z EU

  Prvi dan poslovnega foruma pobude Tri morja, ki je pod pokroviteljstvom predsednika vlade Marjana Šarca potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je bil posvečen povezljivosti na štirih ključnih področjih pobude: energetika, transport, digitalizacija in inovacije. Na posebnem predsedniškem panelu, ki ga je vodil predsednik republike Borut Pahor, pa je šest predsednikov držav pobude razpravljalo o tranzicijskih in geopolitičnih izzivih na območju EU med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem.

 • Evropska komisija prepoznala napredek na področju javnih financ

  Evropska komisija je v danes objavljenih priporočilih za Slovenijo prepoznala pozitivne trende na področju javnih financ, ki se kažejo v najhitrejšem zniževanju javnega dolga med vsem državami območja evra. Na Ministrstvu za finance se zavedamo tudi nujnosti nadaljnjega strukturnega ukrepanja, med drugim na področju zagotavljanja vzdržnosti sistemov socialne varnosti - zdravstva in pokojnin - in izboljšanja regulatornega okolja.

 • Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

  Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 31.5.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0060).