Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

  Inšpektorat za delo opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost, niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev.

 • Več kot 40 tisoč evrov globe za izkoriščanje tujih delavcev v Slovenski Bistrici

  Inšpektorat za delo je nedavno odkril nov primer izkoriščanja tujih delavcev v Slovenski Bistrici, v podjetju Alumero d.o.o, ki je najemalo ukrajinske delavce preko posrednikov, brez da bi preverili zakonitost dokumentov o njihovi napotitvi in pri tem izdal za skoraj 40.000 evrov glob.

 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je vroče

  Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

 • Približuje se rok za izplačilo regresa za letni dopust

  Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija. Zaradi dviga minimalne plače se je letos dvignil tudi minimalni regres, ta znaša 1203,36 €. Inšpektorat za delo opozarja na pomembnost spoštovanja te obveznosti ter izpostavlja, da je plačilo za delo neodtujljiva pravica delavcev.

 • Zamenjava vodstva Inšpektorata za delo

  Dosedanji vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Luka Lukić, je po pogovoru z ministrom Mescem izrazil željo po prenehanju opravljanja svoje funkcije. Lukić je svoje delo na inšpektoratu opravljal uspešno in je s svojim vodenjem prispeval k pomembnim dosežkom na področju varstva delavskih pravic.

 • Delovanje Inšpektorata za delo v zadnjem letu dni

  Na kratko vam predstavljamo ključne dosežke Inšpektorata RS za delo (IRSD) v preteklem letu. V tem obdobju smo dosegli več pomembnih mejnikov, ki so pripomogli k izboljšanju našega delovanja in večji učinkovitosti.

 • Inšpektorat za delo podjetju Stominus izrekel dodatnih 77500 evrov glob

  Kot smo že poročali v prejšnjih mesecih, smo pri uporabnikih storitev Stominusa opravili več inšpekcijskih nadzorov in ugotovili številne kršitve. Od zadnjega poročanja (23. 3. 2023) je IRSD izdal Stominusu številne odločbe o prekršku z izrekom globe v skupni vrednosti 77.500 evrov.

 • Zunanja prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

  Prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se lahko poda le za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katerega se nanaša prijavljena kršitev, ni organa za zunanjo prijavo, prijavitelj poda prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

  Pred dnevi je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se pričnejo z 20. novembrom 2023.

 • Inšpektorat zoper Modo MI&LAN d.o.o. podal naznanilo kaznivega dejanja

  Pod drobnogledom Inšpektorata RS za delo (IRSD) je v zadnjem obdobju med drugim tudi delodajalec Moda MI&LAN d.o.o., saj je inšpektorat pri njem zaznal številne nepravilnosti.

 • Vodenje evidenc delovnega časa po novem

  Ob zaključku obravnave predloga sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v Državnem zboru, na ministrstvu beležimo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, nove predloge za dodatne spremembe na Ekonomsko-socialnem svetu že usklajenega gradiva, hkrati pa tudi napačne interpretacije novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove in že sedaj obstajajo v veljavni zakonodaji.

 • Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

  Mednarodna organizacija dela (angleško International Labour Organization - ILO) je 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v letu 2023 posebno pozornost namenja varnemu in zdravemu delovnemu okolju kot temeljnemu načelu in pravici do dela.

 • Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu

  Uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave RS in Inšpektorata RS za delo so, ob soorganizaciji Evropskega organa za delo, izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar Andrej Rajh.

 • Obračun nadurnega dela

  V skladu s 1. odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora pri plači delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

 • Inšpektorat ukrepal proti delodajalcem, ki so kršili pravice posredovanih tujih delavcev

  Zaradi podjetja Stominus oziroma Staminus je Inšpektorat za delo od oktobra 2022 opravil več nadzorov pri različnih delodajalcih in pri vseh prepoznal, da je pri njih delo opravljalo veliko delavcev prek posredovalnih agencij Stominus in Pertas. Inšpektorat je februarja letos nadzore opravil skupaj s Finančno upravo in bo tudi v prihodnje opravljal temeljite nadzore, da tovrstne prakse izkorenini.

 • Minister Mesec s sindikatom o odpravi outsourcinga

  Ministrstvo se je sestalo s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu. Ministrstvo stoji na strani zaposlenih, zato je tudi minister Mesec na vladi že večkrat opozoril in tudi javno pozval Slovenski državni holding k ukrepanju, da se preneha s praksami outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu.

 • Dvig minimalne plače za 100 evrov

  V petek, 13. januarja 2023, bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

 • Sodelovanje Finančne uprave in Inšpektorata za delo

  Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Peter Grum je sprejel vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za delo Luko Lukića. Osrednja tema srečanja je bilo sodelovanje med obema organoma, tako na nivoju sistemskih ureditev pri izmenjavah podatkov in izkušenj, kot pri operativnem izvajanju nalog. Podane so bili tudi pobude za nadaljnje sodelovanje.

 • Ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi inšpektorat opozarja na elemente trgovine z ljudmi

  Inšpektorji za delo so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pozorni tudi na prepoznavo indikatorjev trgovine z ljudmi in o tem obveščajo in sodelujejo s pristojnimi organi ter se tako glede prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi vključujejo v aktivnosti drugih državnih organov na nacionalni in mednarodni ravni. Ključni elementi za dokazovanje dejanja trgovine z ljudmi so: dejanje (kaj je narejeno), sredstva (kako se to naredi) in izkoriščanje namena (zakaj je to narejeno).

 • Začenja se evropska kampanja: Pot do poštenega prometa

  Evropska organizacija za delo (angleško European Labour Authority - ELA ) organizira informativno kampanjo za kopenski promet, ki se bo začela 12. oktobra. Cilj kampanje je seznanitev s pomembnimi informacijami o socialni zakonodaji EU ter pravicah in obveznostih prevoznikov in voznikov v kopenskem prometu.