Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

  Mednarodna organizacija dela (angleško International Labour Organization - ILO) je 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v letu 2023 posebno pozornost namenja varnemu in zdravemu delovnemu okolju kot temeljnemu načelu in pravici do dela.

 • Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu

  Uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave RS in Inšpektorata RS za delo so, ob soorganizaciji Evropskega organa za delo, izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar Andrej Rajh.

 • Obračun nadurnega dela

  V skladu s 1. odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora pri plači delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

 • Inšpektorat ukrepal proti delodajalcem, ki so kršili pravice posredovanih tujih delavcev

  Zaradi podjetja Stominus oziroma Staminus je Inšpektorat za delo od oktobra 2022 opravil več nadzorov pri različnih delodajalcih in pri vseh prepoznal, da je pri njih delo opravljalo veliko delavcev prek posredovalnih agencij Stominus in Pertas. Inšpektorat je februarja letos nadzore opravil skupaj s Finančno upravo in bo tudi v prihodnje opravljal temeljite nadzore, da tovrstne prakse izkorenini.

 • Minister Mesec s sindikatom o odpravi outsourcinga

  Ministrstvo se je sestalo s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu. Ministrstvo stoji na strani zaposlenih, zato je tudi minister Mesec na vladi že večkrat opozoril in tudi javno pozval Slovenski državni holding k ukrepanju, da se preneha s praksami outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu.

 • Dvig minimalne plače za 100 evrov

  V petek, 13. januarja 2023, bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

 • Sodelovanje Finančne uprave in Inšpektorata za delo

  Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Peter Grum je sprejel vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za delo Luko Lukića. Osrednja tema srečanja je bilo sodelovanje med obema organoma, tako na nivoju sistemskih ureditev pri izmenjavah podatkov in izkušenj, kot pri operativnem izvajanju nalog. Podane so bili tudi pobude za nadaljnje sodelovanje.

 • Ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi inšpektorat opozarja na elemente trgovine z ljudmi

  Inšpektorji za delo so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pozorni tudi na prepoznavo indikatorjev trgovine z ljudmi in o tem obveščajo in sodelujejo s pristojnimi organi ter se tako glede prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi vključujejo v aktivnosti drugih državnih organov na nacionalni in mednarodni ravni. Ključni elementi za dokazovanje dejanja trgovine z ljudmi so: dejanje (kaj je narejeno), sredstva (kako se to naredi) in izkoriščanje namena (zakaj je to narejeno).

 • Začenja se evropska kampanja: Pot do poštenega prometa

  Evropska organizacija za delo (angleško European Labour Authority - ELA ) organizira informativno kampanjo za kopenski promet, ki se bo začela 12. oktobra. Cilj kampanje je seznanitev s pomembnimi informacijami o socialni zakonodaji EU ter pravicah in obveznostih prevoznikov in voznikov v kopenskem prometu.

 • Vodenje Inšpektorata za delo prevzel Luka Lukić

  Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu za delo Luka Lukić se je že svoj prvi delovni dan sestal na delovnem sestanku z resornim ministrom Lukom Mescem ter direktorji inšpekcij in vodjo ter se tako seznanil s ključnimi aktualnimi tematikami inšpektorata.

 • Od danes naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT

  Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan.

 • Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 lahko uredili le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njej preklic je že mogoče.

 • S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Inšpektorat za delo sodeloval v poostrenem nadzoru na avtocesti

  Inšpektorat za delo je danes s Policijo, Inšpektoratom za infrastrukturo, Finančno upravo in DARS-om sodeloval v skupnem poostrenem nadzoru na avtocesti. Na ta način so inšpektorji ob nadzoru pridobivali tudi nova znanja in kompetence ter okrepili sodelovanje z drugimi nadzornimi organi.

 • Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

  Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), saj je ključen za opravljanje nadzora glede spoštovanja določb o delovnem času ter odmoru in počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov pa je ključno tako za obnavljanje fizičnih moči delavcev kot za zagotavljanje njihove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovnih sposobnosti ter varnosti in zdravja pri delu.

 • Poziv Inšpektorata za delo k doslednemu spoštovanju predpisov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu

  Inšpektorat za delo ob zaključku usmerjene akcije nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu (VZD) na začasnih in premičnih gradbiščih poziva delodajalce k doslednemu spoštovanje predpisov, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu. V zadnjih treh letih je bil namreč najpogostejši vzrok smrtnih nezgod delavcev padec z višine, na primer padec s strehe objekta ali z delovnega odra, padec skozi odprtine v tleh, padec z vrha lestve.

 • Inšpektorat poziva k večji skrbnosti in doslednosti izvajanja ukrepov delodajalcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev

  Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjamo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.

 • V okviru usmerjene akcije opravljenih že 479 nadzorov glede izplačila regresa za letni dopust

  Inšpektorat RS za delo (IRSD) v letošnjem letu nadaljuje tako z rednim kot usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za letni dopust, pri katerem obravnavamo prejete prijave in izhajamo tudi iz podatkov Finančne uprave RS o delodajalcih, ki niso oddali iREK obrazca za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. IRSD pri tem pozornost namenja tako večjim kot manjšim delodajalcem.

 • Tudi letos poostren nadzor na gradbiščih

  Tudi v letošnjem letu je Inšpektorat za delo aktivnost usmeril v poostren nadzor nad izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravja (inšpektorji INVZD) so v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih. Pri tem so ugotovili 373 kršitev ter izdali 195 ukrepov.