Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Srečanje s turškim ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo prof. dr. Vahit Kirişçijem

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je srečal s turškim ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo prof. dr. Vahit Kirişçijem. Izmenjala sta si informacije s področja celostnega upravljanja z vodami in področja biotske raznovrstnosti.

 • 93. zasedanje šestčlanskega Biroja Barcelonske Konvencije

  Zasedanje BIRO Barcelonske konvencije je potekalo v Solunu v Grčiji. Biroju in Barcelonski konvenciji predseduje Turčija, ki je prevzela dvoletno predsedovanje na zadnjem zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije (COP22), decembra 2021 v Antaliji v Turčiji. Biro držav pogodbenic je pomembno telo izmed vodstvenih teles, ki usmerja program in vsebinsko delovanje ter spodbuja učinkovito izvajanje Barcelonske konvencije.

 • Slovenija prevzela predsedovanje Alpski konvenciji

  Slovensko predsedstvo Alpski konvenciji (MOP) in Stalnegi sekretariat Alpske konvencije sta 30.11. in 1.12.2022 izvedla tehnični sestanek. Namen srečanja je bil uvod v aktivnosti, ki jih je slovensko predsedstvo predvidelo v programu svojega predsedovanja.

 • Minister Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) meni, da bo Komisijo v naslednjem poročilu že lahko obvestilo o izpolnitvi vseh obveznostih iz Direktive in izvršili sodbo Sodišča Evropske unije za vseh 21 obravnavanih odlagališč.

 • Sodelavci Ministrstva za okolje in prostor na Forumu Alpske makroregionalne strategije

  Na letnem forumu Alpske makroregionalne strategije, ki je bil izveden v Trentu, v Italiji v času med 22. in 25. novembrom 2022, je bila posebna pozornost posvečena temi Prostorsko planiranje.

 • Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

  Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

 • Tretji posvet glede priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov

  Na ministrstvu za okolje in prostor je bil z namenom predstavitve procesa priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov (RPP) v vseh razvojnih regijah v državi izveden že tretji posvet, tokrat s prostorskimi načrtovalci. Posveta se je udeležil tudi direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Georgi Bangiev.

 • 9. srečanje pogodbenic Protokola o Registrih izpustov in prenosov onesnaževal

  Na 9. srečanju pogodbenic Protokola o Registrih izpustov in prenosov onesnaževal poudarek na izmenjavi izkušenj in aktivnostih, povezanih z njegovo napovedano posodobitvijo

 • Vzgoja prostorskih načrtovalcev se začne v izobraževalnih programih najmlajših

  Sodelavka MOP se je udeležila mednarodne pedagoške konference, v okviru katere je bila organizirana okrogla miza na temo »Trenutna vključenost vsebinskih tem v povezavi s podnebnimi spremembami v izobraževalnem sistemu ter pogled v prihodnost«.

 • 38. Gozdarski študijski dnevi

  Državni sekretar mag. Matej Skočir je nagovoril udeležence 38. Gozdarskih študijskih dni z naslovom Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji do leta 2030: razvojni problemi in njihovo reševanje. Gre za najuglednejše strokovno-raziskovalno posvetovanje na področju gozdarstva, preučevanja, upravljanja in ohranjanja gozdnih ekosistemov v Sloveniji.

 • Pojasnilo ministrstva glede pisma nevladnih organizacij

  Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo glede na pismo nevladnih organizacij in strokovnjakov s področja okolja in narave pripravili pojasnilo o pomenu vzpostavitve organizacijske strukture ministrstev, ki je predvidena v okviru spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije.

 • Nacionalni inštitut za biologijo je šesti zmagovalec slovenske nagrade Natura 2000

  Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je s prijavo “Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji” po mnenju strokovne žirije zmagovalec v kategoriji slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000. Na zadnji postaji turneje slovenske nagrade Natura 2000 sta nagrado prevzela prof. dr. Maja Ravnikar in doc. dr. Al Vrezec.

 • Zaključna konferenca eProstor

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence zaključne konference Programa projektov eProstor pod sloganom »En prostor za vse«, namenjenega povezovanju podatkov in procesov na področju prostora in okolja, kar je ključno v eri digitalne preobrazbe.

 • Zaključki podnebne konference COP27

  Danes se je v zgodnjih jutranjih urah v Sharm El-Sheikhu v Egiptu končala 27. Konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja COP27. Egipt, ki je to leto predsedoval COP27, je že več mesec napovedoval, da bo to 'afriški COP' oziroma COP, primarno namenjen implementaciji že sprejetih zavez in s poudarkom na prilagajanju na podnebne spremembe.

 • Slovenija na podnebni konferenci z izjemno inovativno tehnološko rešitvijo MetaCOP27

  Slovenija se je včeraj na Konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP27) predstavila kot zelena, ustvarjalna in pametna države, aktivna na področju podnebnih sprememb in usmerjena v zeleni prehod, podprt z naprednimi digitalnimi tehnologijami. Vlada Republike Slovenije je prikazala odlično medsebojno sodelovanje Kabineta predsednika vlade, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zunanje zadeve ter agencij Spirit in Slovenske turistične organizacije.

 • Tekstilni odpadki so iz mode

  Tekstilna industrija je skupaj s prometom, živilsko industrijo in bivanjem ena izmed največjih onesnaževalcev našega okolja. Ima namreč velik vpliv na rabo tal, onesnaževanje vode in emisije toplogrednih plinov.

 • Otroci potrebujejo spodbudno okolje in ustrezne prostorske rešitve

  Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Uroš Vajgl je v okviru obeležitve Svetovnega dneva otrok sprejel junior ambasadorke UNICEF mini ministrico Ranyo in mini državni sekretarki Umo in Kristino. Namen srečanja je bilo spodbuditi odprt pogovor o čustvih in pozvati k sistemskim spremembam na področju duševnega zdravja otrok.

 • Sistemsko pojasnilo v upravnih postopkih na področju rudarstva

  Z namenom poenotenja prakse in pospešitve postopkov Ministrstvo za infrastrukturo podaja pojasnila glede izpolnjevanja pogoja »dane pravice izvajati rudarska dela na zemljišču« v različnih postopkih po Zakonu o rudarstvu (ZRud-1).

 • 19. zasedanje Konference COP19

  V Panami se je z otvoritvijo začelo 19. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (COP 19 angleško Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora -CITES), ki bo potekalo do 25. novembra 2022.

 • Poročanje in aktualno dogajanje na podnebni konferenci COP27

  V Sharm El Sheikhu so podnebna pogajanja vstopila v drugi teden, ki je namenjen ministrski ravni. S političnega vidika bodo usmerjali nadaljnja pogajanja, vzporedno pa se nadaljuje delo na tehničnem nivoju, kot tudi neformalne konzultacije, ki jih vodi egiptovsko predsedstvo.