Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Iskanje novih rešitev za izboljšanje položaja žrtev spolnega drugega nasilja

  Leta 2019 je bila sprejeta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki je prinesla številne nove rešitve in institute na področju pravic žrtev kaznivih dejanj. Ministrstvo za pravosodje je takrat oblikovalo delovno skupino, v katero so bili vključeni predstavniki vseh organizacij in institucij, ki jih ta problematika zadeva, skupina pa je bdela nad uveljavitvijo novih rešitev v praksi.

 • 100 dni Vlade: krepimo vladavino prava

  Ministrstvo za pravosodje je v prvih 100 dneh Vlade, ki jo vodi dr. Robert Golob, izhajalo iz potrebe po okrepitvi vladavine prava. Pri tem sledimo spoštovanju načela zakonitosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter samostojnosti pravosodnih in drugih organov v Republiki Sloveniji. Večino naštetih ukrepov za krepitev vladavine prava smo izvedli ali začeli že v prvih 30-ih dneh mandata.

 • Zaprisega novih okrajnih državnih tožilk in tožilcev

  Pred ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan in generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo so danes slovesno zaprisegli novi okrajni državni tožilci in tožilke Jernej Ostruh, mag. Davorina Hovnik, Ika Leban, Naima Oblak in Uroš Srša.

 • Analiza pravnih podlag prekrškovnih postopkov v času epidemije Covid-19

  Vlada se je na 14. redni seji seznanila z Analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19. V analiziranem obdobju je bilo uvedenih približno 62.000 prekrškovnih postopkov, skupen znesek glob za prekrške po Zakonu o nalezljivih boleznih in Zakonu o javnih zbiranjih za vse kategorije storilcev prekrškov pa znaša 5.754.540,63 evrov.

 • Ministrica dr. Švarc Pipan na delovnem obisku v Kopru

  Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan in državni sekretar dr. Igor Šoltes sta v okviru delovnega obiska v Kopru danes obiskala Probacijsko enoto Koper ter Zavod za prestajanje kazni zapora Koper.

 • Ministrica dr. Švarc Pipan na obisku na Ustavnem sodišču

  Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je danes obiskala Ustavno sodišče Republike Slovenije in se srečala s predsednikom dr. Matejem Accettom, ter podpredsednikom dr. Rokom Čeferinom.

 • Dr. Švarc Pipan: Vsakršno nasilje je zavržno in nesprejemljivo

  Na Ministrstvu za pravosodje smo zgroženi in zaskrbljeni ob poročanjih o primerih domnevnega spolnega nasilja, ki se v zadnjih dneh pojavljajo na družbenih omrežjih in v medijih.

 • Ministrica za pravosodje se je sestala s predstavniki Slovenskega sodniškega društva

  Ob tej priložnosti je predsednica društva, višja sodnica dr. Vesna Bergant Rakočević, poudarila, da si društvo želi aktivno sodelovati pri morebitnih zakonodajnih spremembah.

 • Pridobivanje potrdil o (ne)kaznovanosti in izpisov iz prekrškovnih evidenc in skupne evidence izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu

  Ministrstvo za pravosodje je uvedlo avtomatski odzivnik na telefonski številki 01 369 55 09, kjer klicatelj takoj dobi osnovne informacije v zvezi s pridobivanjem podatkov iz kazenskopravnih evidenc, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu,  brez čakanja na prostega referenta.

 • Predaja letnega poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

  Generalni direktor mag. Bojan Majcen je danes ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan predal poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za leto 2021.

 • Prvi sodni uspeh Evropskega javnega tožilstva v Sloveniji

  Ministrstvo za pravosodje pozdravlja prvo sodbo slovenskih sodišč, v katerih je vlogo tožilca zastopalo Evropsko javno tožilstvo (angleško European Public Prosecutor’s Office - EPPO).

 • Neformalno zasedanje sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Pragi

  Pravosodnega dela zasedanja se je udeležil državni sekretar dr. Igor Šoltes. Razprava je najprej tekla o mednarodni zaščiti ranljivih odraslih v civilnih zadevah, v kontekstu multilateralizma in izzivov, ki jih poraja tok migrantov iz tretjih držav, med katerimi so tudi ranljivi odrasli.

 • Mednarodna delavnica o preprečevanju radikalizacije in ekstremnega nasilja

  »Mednarodno sodelovanje je ključno za boljšo pripravljenost na grožnje radikalizacije in ekstremnega nasilja. Samo z izmenjavo znanja, najboljših rešitev in s celostnim pristopom lahko uspemo,« je med včerajšnjim odprtjem mednarodne delavnice v okviru projekta Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije HOPE (angleško HOlistic adicalisation Prevention initiativE-HOPE) poudaril državni sekretar Ministrstva za pravosodja dr. Igor Šoltes.

 • Ob Dnevu državnosti: Za ideal vladavine prava si moramo prizadevati vsi

  Na današnji dan, pred 31-imi leti, je Slovenija, s Temeljno ustavno listino, razglasila samostojnost in neodvisnost. V tretjem členu listine je zagotovila tudi varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami.

 • Vlada izdala Uredbo o sodelovanju med tožilstvom in policijo

  Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin.

 • Na Ministrstvu za pravosodje o kazenskopravnem sistemu za mladoletnike

  Na Ministrstvu za pravosodje v tem tednu potekajo aktivnosti v okviru projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, katerega za Ministrstvo za pravosodje izvajata Svet Evrope in Evropska unija.

 • Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije ministrici za pravosodje predal Letno poročilo

  Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan se je danes na spoznavno operativnem sestanku sestala s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) dr. Robertom Šumijem.

 • Zaprisega okrajne državne tožilke pred državnim sekretarjem dr. Zbičajnikom

  Pred državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje dr. Sebastjanom Zbičajnikom je, ob prisotnosti generalnega državnega tožilca Draga Škete, vodje Okrožnega državnega tožilstva dr. Katarine Bergant in podpredsednice Državnotožilskega sveta mag. Barbare Lipovšek, danes zaprisegla nova državna tožilka.

 • Ministrica dr. Švarc Pipan prejela letno poročilo Vrhovnega sodišča

  Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je ob predaji Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2021 predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VSRS) mag. Damjanu Florjančiču zagotovila, da se bo zavzemala za neodvisnost in spoštovanje zaupanja v sodno vejo oblasti, ter za spoštljiv dialog med vsemi deležniki.

 • Ministrica v sklopu zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve obiskala tudi Evropsko javno tožilstvo

  Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je danes v Luksemburgu udeležila zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve ter obiskala Evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki je 1. junija obeležilo prvo obletnico delovanja oz. operativnih aktivnosti.