Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Neformalno zasedanje evropskih ministrov za pravosodje

  Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je danes sodelovala na neformalnem zasedanju evropskih ministrov za pravosodje, kjer so uvodoma obravnavali vprašanje hrambe elektronskih komunikacijskih podatkov kot bistvenega orodja za učinkovito preiskovanje hudih kaznivih dejanj.

 • Javni posvet Spodbujanje zbliževanja insolvenčnega prava

  Evropska komisija vabi zainteresirane deležnike, da izpolnijo vprašalnik Spodbujanje zbliževanja insolvenčnega prava.

 • Projekt Barnahus - Pomoč otrokom v najbolj ranljivih trenutkih njihovega življenja

  Danes je potekal virtualni študijski ogled projekta Barnahus/Hiša za otroke. Namen srečanja je bil prisluhniti izkušnjam strokovnjakov iz tujine. V nagovoru je državni sekretar Matic Zupan poudaril pomembnost tega projekta pri obravnavi otrok v slovenskem kazenskem pravosodju.

 • Zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev pred državnim sekretarjem Zupanom

  Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev.

 • Video

  Večja zaščita najranljivejših v postopkih izvršbe

  Državni zbor je danes sprejel novelo Zakon o izvršbi in zavarovanju: »Na Ministrstvu za pravosodje smo novelo pripravili z namenom, da v izvršilnih postopkih zaščitimo najranljivejše skupine posameznikov (posameznikov, ki se znajdejo v stiski, in jim grozi izguba doma, potrošnikov…).. Upoštevali smo, da so izvršilni postopki primarno namenjeni upniku, da od dolžnika doseže poplačilo dolga, vendar ne za vsako ceno in na kakršen koli način,« je ob tem dejala ministrica mag. Lilijana Kozlovič.

 • Javni posvet o učinkovitem boju zoper spolne zlorabe otrok

  Evropska komisija je, z namenom priprave zakonodajnega predloga o učinkovitem boju zoper spolne zlorabe otrok, sprožila javno posvetovanje, ki bo odprto do 15. aprila 2021.

 • Z digitalizacijo sodnih postopkov k hitrejšemu zavarovanju pravic državljanov

  Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije (RS) omogočilo elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Ministrstvo še posebej podpira prizadevanja sodišča, da so med prvimi takšnih rešitev deležni postopki, kjer gre za varstvo in zavarovanje pravic in koristi otrok.

 • Uredba o sodelovanju med državnim tožilstvom, policijo in drugimi pristojnimi državnimi organi

  Ministrica mag. Lilijana Kozlovič si s sodelavci v tem mandatu prizadeva optimizirati (so)delovanje organov odkrivanja, pregona in sojenja: »Za učinkovit pregon kaznivih dejanj je potrebno zagotoviti hitro in učinkovito ukrepanje v celotni verigi pravice – policiji, tožilstvu in sodstvu. Na ta način se zaščiti javni interes in obenem zaščiti posameznika, ki je udeležen v predkazenskem postopku, zato da se čim hitreje ugotovi obstoj ali neobstoj njegove odgovornosti.«

 • Ministrica: »Podpiram vsak zakon, ki bo omogočil večjo zaščito žrtev spolne kriminalitete«

  Vlada je včeraj, na predlog Ministrstva za pravosodje, sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki vključuje pomembne spremembe v definiciji kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, in sicer gre za odmik od obstoječega modela prisile k modelu soglasja, ki nudi večjo zaščito žrtvam.

 • Uradna otvoritev novih prostorov Vrhovnega državnega tožilstva RS

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je udeležila otvoritve novih prostorov Vrhovnega državnega tožilstva RS na Vilharjevi 23 v Ljubljani. Državni tožilci in državnotožilsko osebje so na novi lokaciji dobili sodobne in funkcionalne prostore, ki bodo pripomogli k optimizaciji delovnih procesov.

 • Zaprisega okrožnih državnih tožilcev

  Pred državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje Zlatkom Ratejem so ob prisotnosti generalnega državnega tožilca Draga Škete danes zaprisegli trije novi državni tožilci.

 • Znanstvena monografija, izdana s strani pravne fakultete Univerze v Ljubljani, z naslovom »Glavna obravnava pred upravnim sodnikom« podarjena v prave roke

  Ministrica mag. Liljana Kozlovič je ob srečanju z Generalnim državnim odvetnikom mag. Jurijem Groznikom, izvode znanstvene monografije, z naslovom »Glavna obravnava pred upravnim sodnikom«, predala državnemu odvetništvu..

 • Novela notarske tarife bo državljanom doprinesla prihranek in večjo predvidljivost v postopkih pred notarji

  Z namenom zagotoviti strankam večjo predvidljivost pri plačilu za storitve notarjev je Ministrstvo za pravosodje pripravilo spremembe notarske tarife, ki je sedaj bolj jasna in določna, hkrati pa se z njimi tudi odpravlja nepotrebno zaračunavanje opozorila, da notar ni odgovoren za vsebino listin drugih sestavljavcev po šestem odstavku 64. člena Zakona o notariatu.

 • E-dražbe in prenova elektronskega poslovanja v civilnih postopkih

  O prenovi E-dražb in elektronskega poslovanja v civilnih postopkih.

 • Odziv ministrstva na predlog Inštituta 8.marec redefinicije kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja

  Ministrstvo za pravosodje pozdravlja današnji predlog Inštituta 8. marec, da se v slovenskem kazenskem pravu dopolni kaznivo dejanje posilstva tako, da kaznivo dejanje ne bo podano le v primerih, kor gre za uporabo sile ali grožnje, kot je trenutno v veljavi.

 • Na sestanku z Vrhovnim sodiščem in Sodnim svetom o novi sodniški zakonodaji

  Ministrica mag. Lilijana Kozlovič se je 28. 1. 2021 sestala s predsednikom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijanom Florjančičem in predsednikom Sodnega sveta Republike Slovenije dr. Erikom Kerševanom. Predmet sestanka je bila nova sodniška zakonodaja.

 • Video

  Vlada RS sprejela predlog »Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi«

  Na današnji redni seji je vlada RS obravnavala predlog »Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Glavni namen projekta »Hiša za otroke«, pri katerem Ministrstvo za pravosodje sodeluje s številnimi mednarodnimi partnerji in strokovnjaki, je zaščita otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku, kot žrtve ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj. Projekt omogoča, da so otroci, zlasti žrtve spolnih zlorab, v kazenskem postopku obravnavani na njim primeren način, s polno in visoko usposobljeno strokovno podporo ter v otroku prijaznem in varnem okolju.

 • Spremembe pri vložitvi pritožbe zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo v prekrškovnem postopku

  V Uradnem listu, številka 5/21 z dne 14. 1. 2021 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, številka U-I-304/20-9 z dne 17. 12. 2020, s katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo neustavnost drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških in odločilo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti ne uporablja besedilo iz drugega odstavka 66. člena ZP-1, ki se glasi: »če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek 17. člena), ali če sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 EUR«.

 • Ministrstvo za pravosodje je študentom Fakultete za upravo predstavilo projekt digitalizacije pravosodja

  Svetovalca za digitalizacijo na ministrstvu za pravosodje, Igor Kolar in Gregor Plantarič, sta na današnjem predavanju študentom Fakultete za upravo predstavila ključne dosežke in prednosti procesa digitalizacije pravosodja. Kot je v uvodnem nagovoru povedala ministrica za pravosodje, mag. Lilijana Kozlovič, je digitalizacija ena prednostih nalog ministrstva, saj prinaša večjo učinkovitosti, transparentnost in dostopnost sodnega varstva končnim uporabnikom. »Poleg zagotavljanja sredstev pa je ena temeljnih nalog ministrstva za pravosodje zagotoviti ustrezne pravne podlage za zakonito uporabo tovrstnih sistemov, predvsem z vidika zagotavljanja varstva človekovih pravic,« je pojasnila pravosodna ministrica. Študente je nagovorila kot bodoče izvajalce nadgradnje projektov digitalizacije v pravosodju.

 • Nadaljevanje izvajanja pravniških državnih izpitov

  Po krajši prekinitvi, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, Center za izobraževanje v pravosodju nadaljuje z izvajanjem izpitnih rokov za pravniški državni izpit. Prvega razpisanega pisnega dela izpita se je v začetku tega tedna udeležilo 26 kandidatov.